Vad är skyddsstopp?

Om jobbet innebär en omedelbar och allvarlig fara för anställdas liv eller hälsa har ett skyddsombud rätt att avbryta arbetet. Det kallas för skyddsstopp eller skyddsombudsstopp. Det kan vara enskilda arbetsuppgifter eller hela jobbet som stoppas. 

Vad krävs för skyddsstopp?

För att skyddsombudet ska få lägga skyddsstopp krävs det att arbetet är så farligt att det finns risk att anställda skadas allvarligt eller livshotande. 

I Arbetsmiljölagen finns alla regler för skyddsstopp. De står i kapitel 6, paragraf 7. Det finns också mer att läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Hur gör man för att lägga skyddsstopp?

Skyddsombudet lägger skyddsstoppet genom att meddela chefen att arbetet måste stoppas.

Om hen håller med om att jobbet eller arbetsuppgiften innebär en omedelbar och allvarlig fara så hittar skyddsombud och arbetsgivaren en lösning på problemet.

Arbetet är stoppat tills det är säkert att jobba igen. 

Om arbetsgivaren inte håller med skyddsombudet så ska Arbetsmiljöverket kontaktas. Verket kommer då ut på inspektion, ofta samma eller nästa dag. 

Vem får lägga skyddsstopp?

Skyddsombud eller huvudskyddsombud har rätt att lägga skyddsstopp om arbetet eller arbetsuppgifterna är så farliga att de innebär omedelbar och allvarlig fara för de anställdas liv eller hälsa.

Vem kan häva ett skyddsstopp?

Det är Arbetsmiljöverket som kan häva ett skyddsstopp. Vid en inspektion på arbetsplatsen bestämmer myndigheten om arbetet ska förbjudas eller om stoppet ska hävas. 

Vad händer med lönen om det blir skyddsstopp?

De anställda som inte får jobba när arbetet är stoppat har rätt till lön ändå, om skyddsombudet har haft tillräckliga skäl för skyddsstoppet. Det har Arbetsdomstolen slagit fast i en dom.

Källor: Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen, Handelsnytt