Lågkonjunktur, inflation, höjningar av räntor och hyror.

Utmaningarna är många för handeln just nu.

– Jag är faktiskt förvånad över att inte fler företag går i konkurs, säger Maria Mikkonen, chefsekonom på Svensk Handel.

Hon säger att arbetsmarknaden varit förvånansvärt stark. Antalet arbetade timmar ökade till och med i början på året. Detta trots att konsumtionen i detaljhandeln i Sverige legat på minus-siffror de senaste 16 månaderna.

6 000 personer har varslats om uppsägning

Även varslen har varit färre än vad hon förväntat sig. Totalt har nästan 6 000 personer varslats om uppsägning från januari till september 2023.

Det är nästan dubbelt så många som samma period året innan.

Trots det tror Maria Mikkonen att många företag fortfarande behåller sin personal i väntan på bättre tider. Arbetsgivare insåg efter pandemin att det var svårt att hitta folk när samhället öppnade upp igen.

– Men efter pandemin blev allt nästan som vanligt igen på ett trollslag. Denna gång handlar det nog om en djup lågkonjunktur som jag tror kommer att hålla i sig till minst 2025, kanske 2026. När den insikten kommer ifatt arbetsgivarna är risken att varslen och konkurserna tilltar.

Uppskjutna skatteinbetalningar ett problem

Handeln är dessutom den bransch som har störst skatteanstånd, totalt nästan tio miljarder kronor.

Att skjuta upp skatteinbetalningar var möjligt under pandemin och även vid tillfälliga betalningsproblem. När Skatteverket nu vill ha in sina pengar är det en del företag som inte klarar av det.

– Det återstår att se hur mycket möjligheten till skatteanstånd hjälpte branschen. Eller om de som ändå skulle tvingas lägga ner bara höll ut ett tag till, säger Maria Mikkonen.