En omedelbar fara för de anställdas liv och hälsa.

Det var anledningen till att fackförbundet Handels skyddsombud den 11 oktober stängde ner matbutiken Orienta i Borlänge, genom ett så kallat skyddsstopp.

De anställda hade larmat om hot från en person som enligt förbundet var släkt med arbetsgivaren och hade kopplingar till ”den gängkriminella miljön”. 

Personen som ska ha hotat personalen förbjöds kort därefter att vistas i butiken. Men Handels ansåg ändå att arbetsmiljön var osäker och att butiken skulle hållas stängd tills bristerna rättats till.

Arbetsgivaren höll inte med, och vände sig till Arbetsmiljöverket. Myndigheten gjorde en inspektion, som mynnade ut i att skyddsstoppet hävdes och att butiken kunde öppna igen.

Inspektion på telefon

Att Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på telefon har tidigare förklarats med att det var tillräckligt. Det var inte att inspektera lokalen som var i fokus utan andra saker. 

Men det handlade också om risker för inspektörerna. Enligt ett mejl till Arbetet från en av de berörda inspektörerna bedömde myndigheten att det kunde finnas ”risker för inspektör” och att inspektionen skulle göras ”digitalt”. Men något underlag för den bedömningen finns inte, enligt inspektören.

Med på telefoninspektionen den 17 oktober var, förutom två inspektörer från Arbetsmiljöverket, även två delägare i Orienta och Handels regionala skyddsombud Daniel Andersson.

En av delägarna som deltog står på en ”fiendelista” som kan knytas till det pågående gängkriget.

Dagen efter beslutade Arbetsmiljöverket att häva skyddsstoppet. Och butiken kunde öppna igen.

Bedömningen ändrades

Inspektören betonar att deras riskbedömning handlade om den information som myndigheten hade före – inte efter – inspektionen.

Den information som framkom i samband med inspektionen gjorde att bedömningen om risker ändrades. ”Vi bedömde att det inte fanns någon omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa, och därför hävdes stoppet.”

Enligt inspektören gör Arbetsmiljöverket alltid en bedömning av risker inför en inspektion.

Det kan till exempel handla om hot och våld eller halka och dåligt väder.

Om risker finns kan man undvika ensamarbete, ställa in eller flytta inspektionen eller genomföra den digitalt, står det i mejlet.

Skyddsombudet kritiskt

Enligt inspektören bedömde Arbetsmiljöverket även att det gick att få den information de behövde via en digital inspektion.

Men Handels regionala skyddsombud Daniel Andersson, som lade skyddsstoppet, är kritisk till att inspektionen gjordes på telefon. 

– Jag tycker att det är rätt talande när inte Arbetsmiljöverket vågar, eller hur man ska säga, åka till en arbetsplats. Hade de sett butiken är jag inte säker på att de hade fattat samma beslut som de nu gjorde, säger han.

Arbetsmiljöverket har dock påtalat flera arbetsmiljöbrister och nu har matbutiken till den 18 december på sig att rätta till dem.

Annars väntar ett vite på 100 000 kronor. Enligt Daniel Andersson har arbetsgivaren tagit vissa steg åt rätt håll, bland annat har han fått ett intyg på att en arbetsmiljöansvarig med utbildning nu finns på plats.

Handels har överklagat Arbetsmiljöverkets beslut om att häva skyddsstoppet. Det är oklart när förvaltningsrättens avgörande kommer.

Artiklen är tidigare publicerad i Arbetet som tillsammans med Handelsnytt och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.