Drygt en månad har gått sedan matbutiken Orienta i Borlänge öppnade igen.

Arbetsmiljöverket hävde då skyddsstoppet som lagts av Daniel Andersson, förste ombudsman och regionalt skyddsombud på Handels i Dalarna.

Myndigheten höll inte med facket om att det fanns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv. 

Handels var starkt kritiskt till Arbetsmiljöverkets bedömning.

Förbundet har pekat på att en person med koppling till gängmiljön hotat de anställda och att de som driver butiken också har sådana kopplingar och står med på en dödslista. 

– Handels medlemmar på Orienta är rädda och det regionala skyddsombudet bedömer att det fortsatt finns fara för liv och hälsa, sade förbundets avtalssekreterare Martin Nyberg i ett pressmeddelande när butiken öppnade.

”Riktigt, riktigt dåligt”

Men processen är inte över. Förbundet har överklagat Arbetsmiljöverkets beslut till förvaltningsrätten.

Det är oklart när ett beslut kommer – men ett beslut har rätten redan fattat, i strid med vad Handels vill: butiken får hålla öppet fram till dess att avgörandet kommer.

Handels i Dalarna fortsätter träffa medlemmar från butiken veckovis.

– Det är väldigt blandat hur de anställda mår. Det finns fortfarande de som mår riktigt, riktigt dåligt, säger Daniel Andersson till Arbetet.

Skjutvapen i byxlinningen

I överklagandet som skickats in av fackens juridikbyrå LO-TCO Rättsskydd för Handels räkning yttrar sig fackförbundet Transports lokalavdelning om läget i Tjärna Ängar där butiken ligger. 

Här framkommer en utsatt vardag för medlemmar som jobbat i området. 

Personal i bevakningsbranschen har stoppats av grupperingar som sagt att de vet vem personen är och var den bor. I ett annat fall har en gruppering kommit fram och visat att de bär skjutvapen i byxlinningen och sagt att de bevakar platsen.

Transport beskriver fler fall. Ett tidningsbud som rånats med vapen. Bevakningspersonal som fått samtal om felparkerade bilar och sedan lurats i bakhåll och utsatts för stenkastning.

Åkerier där personal hotats vilket gjort att företag slutat köra i området. De har helt enkelt inte kunnat garantera säkerheten för sina anställda, enligt yttrandet. 

Inget ensamarbete

Transport skriver att det för bevakningsbranschen aldrig sker ensamarbete i området. 

Yttrandet används av facket för att peka på att det finns en höjd risk för anställda i området generellt.

Samtidigt har polisen konstaterat att ingen känd hotbild finns mot butiken.

I ett svar på en fråga från Arbetsmiljöverket skriver underrättelsesektionen i polisregion Bergslagen att de gör bedömningen att det under butikens ordinarie öppettider inte finns någon känd hotbild.

Enligt polisen kommenterar de inte vad som ligger till grund för bedömningen. 

100 000 i vite

Att det finns brister i arbetsplatsens arbetsmiljö är både Handels och Arbetsmiljöverket överens om.

Nyligen beslutade Arbetsmiljöverket om ett föreläggande mot butiken.

Om inte bristerna rättas till senast 18 december i år måste arbetsgivaren betala 100 000 kronor. 

Totalt är det sex brister som ska åtgärdas, däribland att chefer och arbetsledare ska ha tillräckliga kunskaper i krisstöd och att minst två personer på plats ska kunna första hjälpen.

Vissa krav som facket hade när de lade skyddstoppet är redan åtgärdade, till exempel har personen som hotade personal förbjudits att vistas i butiken.

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet som tillsammans med Handelsnytt och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.