”Arbetsmiljöverket tvingar tillbaka anställda trots fortsatt fara för liv”, skriver Handels i ett pressmeddelande som svar på myndighetens beslut.

– Det är ett väldigt olyckligt beslut, för det finns en stor oro bland våra medlemmar som jobbar i butiken. Arbetsgivaren måste göra allt för att trygga deras säkerhet. Men vi kan inte se att Orientas ägare har gjort det, säger Martin Nyberg, avtalssekreterare på Handels

Att de anställda kände sig hotade var anledningen till att det regionala skyddsombudet Daniel Andersson stängde butiken i onsdags i förra veckan.

Hoten kom från en person som uppges ha kopplingar till gängkriget. Även butiksägarna, som nu befinner sig utomlands, har sådana kopplingar. 

Utsattes för sprängning

I mars i år utsattes också butiken för en sprängning. I fredags förra veckan, två dagar efter skyddsstoppet, beslutade fastighetsägaren att stänga hela köpcentret som ligger i Tjärna Ängar i Borlänge. 

Daniel Andersson fick Orienta att stänga genom att lägga ett så kallat skyddsstopp. Det har skyddsombud rätt att göra om de anser att det finns en omedelbar och allvarlig fara för de anställdas liv och hälsa. 

I det här fallet tyckte inte Daniel Andersson att arbetsgivaren gjort tillräckligt för att skydda personalen när de utsatts för hot. Dessutom saknades krisplan och det fanns inte någon arbetsmiljöansvarig på plats.

Orientas ägare vände sig till Arbetsmiljöverket för att få skyddsstoppet hävt. I tisdags gjordes en inspektion och i går kom beslutet att stoppet hävs.

Vid inspektionen, som gjordes i form av ett telefonmöte, deltog två av ägarna, skyddsombudet och Arbetsmiljöverkets inspektörer. 

Hotbild mot butiken

Enligt Mattias Hedengren, regionchef på Arbetsmiljöverkets region Mitt, blev det klart att arbetsgivaren är villig att tillmötesgå skyddsombudets krav. Frågan om hotbilden mot butiken kom också upp.

– Vi har försökt utreda det vidare, bland annat genom kontakt med polisen. De menar att det inte finns någon hotbild, så sammantaget anser vi att det inte finns någon allvarlig eller omedelbar risk för de anställdas liv och hälsa, säger han. 

Däremot anser Arbetsmiljöverket att det finns stora brister i Orientas arbetsmiljöarbete och myndigheten överväger nu att lägga ett föreläggande, det vill säga krav på att bristerna åtgärdas.

– Det handlar om flera olika brister, som att det inte finns tillräckliga kunskaper om hur man utrymmer och inrymmer butiken. Och att det ska finnas personer som har kunskap i första hjälpen till exempel, säger Mattias Hedengren.

Handels kritiska

Kan du förstå de anställdas rädsla med tanke på att de som driver butiken har stått på en dödslista kopplat till gängkriget?
– Jag har alltid förståelse för folks känslor när det kommer till hot och våld. Den utveckling vi ser i samhället är väldigt problematisk. Det gäller många branscher, inte minst handeln. Att det finns oro på en arbetsplats är också något som en arbetsgivare måste förhålla sig till och åtgärda. 

Men facket är mycket kritiskt till beslutet att häva skyddsstoppet.

– De viktiga delarna, som en bra krisplan och arbetsmiljöansvarig på plats, saknas fortfarande. Det här hör inte till vanligheterna, och vi tittar på hur vi ska agera för att skydda de anställdas säkerhet och trygghet. Vi kan överklaga beslutet, men det tar tid, så nu analyserar vi med hjälp av jurister vad vi kan göra, säger Martin Nyberg på Handels.

Fastighetsägaren Tunabyggen öppnade köpcentret på torsdagsmorgonen och Orienta har öppet som vanligt igen.