Dödsskjutningen på Emporia i augusti 2022 anmäldes inte till Arbetsmiljöverket, visade Handelsnytts granskning i höstas.

Inte ens av klädbutiken Zara, trots att en av mördarens kulor slog ner inne i butiken och att mordoffret föll ihop vid butikens entré.

Personal på Zara vittnade om att krisrutiner fortfarande saknas.

AV ställde krav

Artikeln ledde till att Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på Zara. Verket konstaterade där att rutinerna för anmälan inte hade följts.

Än värre var att butiken saknade riskbedömning för hot och våld. Vid besöket uppmärksammade inspektören att dörrarna till lagret stod öppna och inte gick att låsa.

Arbetsmiljöverket ställde krav på Zara att göra en riskbedömning för de anställdas utsatthet för hot och våld.

Kontanter, larm och vakt

En sådan bedömning gjordes. I dokumentet infördes säkerhetsrutiner för kontanthantering, larm, kontakt med vakt och bemötande av hotfulla kunder.

Rutiner för inrymning och utrymning ska gås igenom och dörrarna till lagret ska kunna låsas. Alla anställda ska också få utbildning om hur man ska agera vid en terrorattack.

Handels regionala skyddsombud Fredrik Hermansson fick information om arbetet med riskbedömningen.

– Jag bad om vissa kompletteringar och det gjorde de. Jag upplever att arbetsgivaren tog saken på allvar, säger Fredrik Hermansson.

Sedan Zara redovisat sin handlingsplan har Arbetsmiljöverket avslutat ärendet.