Den arbetsgrupp som tillsattes för att få till fler heltider inom handeln till nästa avtalsrörelse har nu träffats första gången. Representanter från handels och Svensk handel har till en början fått hemläxa att utreda hur det ser ut i branschen och vilka butiker som redan idag kan erbjuda heltidstjänster till de anställda.
– Sammanlagt har vi bokat in fler förhandlingsdagar med Svensk handel för att diskutera heltidsfrågan än vad vi hade under hela förra avtalsrörelsen, säger Handels andre vice förbundsordförande Tommy Tillgren.
– Det här är en omfattande arbetsgrupp och vi har höga ambitioner.
Arbetsgruppen ska redovisa sina slutsatser i september nästa år, innan nästa avtalsförhandlingar inleds.