– Jag blev utsatt för mobbning. Det var inte bara jag som drabbades. Jag försökte ta upp det med handlaren, men det gick inte att prata, säger en före detta anställd som vi kan kalla för Ulla.
Ulla fick nog och sa upp sig själv. Sedan skrev hon ner alla missförhållanden som rådde i butiken och postade det till Handels avdelning i Borås.
– Jag ville att det skulle bli bättre för dem som jobbar där. Det är egentligen en kanonbutik, säger hon.
Brevet nådde ombudsmannen Ulf Henriksson.
– Det var det värsta som jag läst, säger
han.

Han började göra egna efterforskningar. Runt 20 anställda sa samma
sak: Handlaren Robert Larsson upplevdes som labil och hotfull. De som sa ifrån bestraffades. Och de berättar att de hade ångest för att gå till jobbet. I egenskap av regionalskyddsombud gjorde Ulf Henriksson en skyddsrond i butiken och krävde att arbetsmiljön förbättrades. De konkreta sakerna som att en pall i mejerikylen var trasig fixades.
Men Robert Larsson ville ha mer ”kött på benen” gällande den psykosociala arbetsmiljön. Då anmälde Ulf Henriksson butiken till Arbetsmiljöverket.
– Det kändes som om ingenting skulle hända annars.
Arbetsmiljöverket har besökt butiken.
– Det var en rad brister i arbetsmiljöarbetet som måste åtgärdas. Det har varit extremt kundfokuserat och för lite personalfokuserat, säger Inger Högstedt på Arbetsmiljöverket.

Robert Larsson säger att han är jätteledsen.
– Nu går vi till botten med det här, bland annat gör vi just nu en egen undersökning som vi tagit hjälp utifrån med. Jag har också bett Handels att hjälpa oss att få till en fackklubb.

På Ica central ser man allvarligt på
händelserna.
– Vi stöttar nu handlaren som har personalansvaret. De samtal vi har haft visar att han tagit tag i problemen, säger Staffan Ekengren Icas presschef.

Fakta

Om du mår dåligt på jobbet

▶ Dokumentera händelserna. Dokumentationen
kan användas senare om ord
står mot ord.
▶ Kontakta skyddsombudet eller din
Handelsavdelning.
▶ Prata med chefen tillsammans med
facket.
▶ Kontakta Arbetsmiljöverket. Det går
att vara anonym.