Charlotte Sundström var visstidsanställd på bemanningsföretaget Uniflex i Västerås och uthyrd till läkemedelslagret Oriola i Enköping. Hon trivdes, men jobbet blev slitsamt när lagerarbetarna flera dagar i sträck beordrades att jobba övertid minst två timmar.
– Jag gick till chefen på lagret och bad att få slippa mer övertid eftersom jag var gravid i sjätte månaden, berättar Charlotte Sundström.
Två dagar senare, i mitten av maj, avslutade Oriola hennes uppdrag.
– De sa att jag inte uppfyllt deras behov.

Uniflex lyckades inte få henne uthyrd till någon annan arbetsgivare, och sade därför upp hennes anställning. Den 5 juni fick hon sluta.
Charlotte Sundström kontaktade Handels och gick med i facket.
Eftersom hon inte varit medlem när uppsägningen skedde driver Handels inte hennes ärende rättsligt. I stället anmälde hon både Oriola och Uniflex till diskrimineringsombudsmannen, DO.
– Mest kritisk är jag mot Oriola som kastade ut mig när jag sa att jag var gravid, trots att jag alltid skött mitt jobb, säger Charlotte Sundström.

Hon hoppas att DO ska driva fallet till domstol och att hon ska få rätt. Under sommaren har hon fått leva på sparade pengar och sambons inkomst medan hon stångats med a-kassan för att få ersättning därifrån. Nivån på föräldrapenningen när hon väl fött sitt barn i september påverkas inte av uppsägningen.
Händelsen har gett henne en bister lärdom:
– Jobba aldrig för bemanningsföretag. Man är inte säker någon stans.

Yttrande till DO

Arbetsgivarna
försvarar sig

Läkemedelslagret Oriola skriver i ett yttrande till DO att orsaken till att Charlotte Sundström fick sluta var att hon inte kunde arbeta över. Att hon varit gravid har enligt Oriola inget med saken att göra.

Bemanningsföretaget Uniflex skriver till DO att man sa upp Charlotte Sundström på grund av att hon saknade kompetens för befintliga kunduppdrag och att hon inte ville ha ett nytt uppdrag hos Oriola.