Sisådär 40 förtroendevalda Handelsmedlemmar från Värmland sitter i Karlstads kongresscenter och önskar att de inte behövde gå hit så ofta. Fem månader efter förhandlingsdramatiken som födde årets butiks- och lageravtal är det redan dags att prata ihop sig inför nästa drabbning med arbetsgivarna.

– Det bästa vore ett längre avtal nästa gång, säger Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson i sin inledning.
Ettåriga avtal som det nuvarande tär på krafterna, menar hon. Det behövs längre tid för att utveckla avtalet i lugn och ro. Arbetsgruppen om heltid, som fick nya uppgifter i avtalet 2012, ska till exempel jobba mer än två år med att skapa förutsättningar för fler heltidstjänster i butikerna.

Så länge vill de butiksanställda i Värmland inte vänta. Allt fler företag skär ner på timmar, nu gäller det att sätta stopp, tycker flera deltagare. Domarna i Arbetsdomstolen (se tidigare artiklar) som gett företag rätt att minska timmar har gjort frågan än mer brännande.
– Domarna visar att las inte skyddar oss. Fler arbetsgivare kommer att göra likadant. Vi måste driva frågan hårt i avtalsrörelsen, säger Anne Nyeng-Jansson som jobbar på ÖoB i Charlottenberg.

Arbetstidsfrågorna står i centrum också i gruppen som diskuterar kooperationens butiksavtal. Även de rankar rätt till heltid högst, men vill också skriva in att deltidstjänster ska vara minst 25 timmar.
– Så är det på kooperativa stormarknader. Det borde gälla oss i mindre butiker också, tycker Patrik Sedin på Konsum Norrstrand.

Flera i gruppen är missnöjda med att arbetsgivaren i årets avtal fått större möjligheter att variera veckoarbetstiden över året. En heltidares veckoarbetstid kan variera från 31 till 45 timmar.
– Vår arbetsgivare utnyttjar det till max. Vi blir helt slutkörda när vi tvingats jobba 45 timmar i veckan sommar, jul och påsk, säger Lena Eriksson på Coop Extra i Årjäng.

Ombudsmannen Ann Abrahamsson förklarar att ”gummibandet” i arbetstidsförläggningen ska göra det lättare för arbetsgivaren att erbjuda fler heltider. Annika Carlsson på Konsum Norrstrand föreslår en kompromiss: att minska perioden som man får flytta timmar från 52 veckor till 13.
– Med fyra beräkningsperioder per år i stället för en blir det jämnare fördelning.

Efter viss diskussion väljer gruppen att i stället prioritera en arbetstidsfråga som kooperationens lagerarbetare för fram: längre semester. Tanken är att det ska ske utan att minska utrymmet för löneökningar.
– Om vi jobbar 20 minuter extra i veckan bör det räcka till två semesterdagar. Det är det värt, tycker Therese Anderson på Konsum Värmlands lager.

På lagret handlar den fackliga vardagen mycket om hur arbetsgivaren använder bemanningsföretag. Men sedan bemanningsfrågan reglerades i 2012 års avtal är det en annan fråga som lagerarbetarna brinner mest för, förklarar Therese Andersson:
– Vi vill ha samma begränsning av visstidsanställningar som i butiksavtalen.

Tidsplan

Vägen mot avtal 2013

September: Avtalskonferenser i Handels alla avdelningar. Cirka 1000 förtroendevalda diskuterar avtalskrav med förbundsledningen.

24 oktober: LO:s representantskap beslutar om utformningen av LO:s samordnade avtalskrav.

21 november: Handels förbundsråd utser förhandlingsdelegationer.

13 december: förbundsstyrelsen fastställer Handels avtalskrav.

Slutet av januari: Handels växlar avtalskrav med Svensk Handel.

1 april: Nya avtal för butiker och lager ska börja gälla.