Där anges att 55 procent är nöjda med avtalet 2012, medan 17 procent är missnöjda. Av det drar man slutsatsen att frågan inte är lika ”het” längre.
Men vad är det medlemmarna har svarat på? Hur var frågan ställd? Jo, så här;
”I avtalet 2012 infördes en ny paragraf i avtalet som bringar ordning och reda vid anlitandet av bemanningsföretag och ökar fackets insyn och inflytande i frågan. Dessutom rekommenderades det att endast att bemanningsföretag med kollektivavtal får användas. Hur nöjd är du med regleringen av användandet av bemanningsföretag i avtal 2012?”

Är det någon som inte tycker att det här låter bra? Men det här är opinionsbildning – inte opinionsundersökning. Här påstås i frågeställningen en massa saker som varken är sant eller bevisat, utan snarare vad man tycker på förbundskontoret.
Jag tror ingen seriös statistiker skulle släppa igenom så ledande frågor i något annat sammanhang.

Därtill ska läggas att avtalet inte var tryckt och distribuerat så att medlemmarna kunde kontrollera texten i avtal. Man fick svara enbart utifrån den positiva beskrivning förbundskontoret gav.

1) Det påstås att paragrafen i avtalet bringar ordning och reda. Vad betyder det? Det låter bra och är tillräckligt svepande och oprecist för att var och en ska associerar till vad man själv tycker är ordning och reda.

2) Det påstås att det ökar fackets insyn och inflytande i frågan. Hur då? Att företaget måste förhandla innan inhyrningen? Det var man tvungen till redan innan, enligt § 38 i MBL. Att man måste svara på 9 frågor om syfte och omfattningen med inhyrningen? De frågorna kunde man ställa tidigare också.

3) Man gör ett nummer av att bara bemanningsföretag med kollektivavtal kan användas. Om en arbetsgivare hade försökt ta in ett avtalslöst bemanningsföretag tidigare hade det varit grund för ett veto enligt § 39 MBL. Snarare är frågan om § 38-39 MBL (som är dispositiva) fortfarande är tillämpliga om man har en överenskommen förhandlingsordning i frågorna.

Det är inte ovanligt att det bedrivs opinionsbildning maskerad som opinionsundersökning, där man försöker sälja in sin egen (svaga) uppfattning som gängse genom ledande frågor och vilseledande ordval i opinionsundersökningar. När, exempelvis, Shell undersöker sin egen popularitet gillar 74 procent det de gör. När andra gör samma undersökning blir siffran 20 procent. Att Shell inte får genomslag för sina 74 procent i media beror på att den journalistiska garden hålls ganska högt i Sverige.

Det skulle vara av stor medlemsnytta om Handelsnytt höll samma gard uppe gentemot makthavarna i vårt eget förbund. Ofta är ryktet om någons död betydligt överdrivet.

Patrik Olofsson