Konflikten har pågått i fyra år och på lagret börjar tålamodet tryta.
– Varför dröjer det så? Vi är besvikna över att de tar så lång tid, säger en av de anställda på lagret som vill vara anonym.

Under våren 2008 och januari 2009 fick anställda på Ica-lagret jobba helgdagar. Men  Handels ansåg att helgdagar var arbetsfria dagar och stämde Ica i Arbetsdomstolen, AD. Stämningen gällde bara påskhelgen 2008. När domen föll två år senare, 2010, fick Handels rätt. Men AD tittade endast på en form av skiftarbete, regelbundet skiftarbete, som finns på Ica-lagret. Och det var alltså denna typ av skiftarbete som AD menade inte få ske på helgdagar. 

Innan domen föll och det nya företagsavtalet hade börjat gälla fick de anställda jobba ytterligare sex helgdagar. Det är arbete på dessa helgdagar som nu är i fokus. Men stämningen skiljer sig från påskhelgsstämningen. Nu ska Arbetsdomstolen avgöra om Ica hade rätt att schemalägga en annan form av skiftarbete, oregelbundet skiftarbete, på helgdagar. Arbetsdomstolen ska också besluta hur mycket de anställda ska kompenseras om Ica inte hade rätt att göra det samt om de som regelbundet jobbar skift ska kompenseras ytterligare. Handels krav är att alla som tvingades jobba får 5 000 kronor vardera per arbetad helgdag.

Från början skulle AD-domen fallit i slutet av september, men har nu skjutits upp till 7 november. På lagret är man otåliga. Runt 350 anställda är berörda. Klubbordförande David Tingström säger att det är många på lagret som tycker att väntan på domen är både lång och jobbig.
– Det finns ingenting vi kan göra heller. Domen kommer när den kommer. Ovissheten är också jobbig. Bara för att vi vann förra gången är det inte säkert att vi gör det den här gången. Det är en viktig principfråga. Pengarna är sekundära, säger han.

Michael Johansson, chef för Icas alla lager, säger att Ica kommer att följa Arbetsdomstolens beslut.
– Men vi anser inte att vi bröt mot partihandelsavtalet vad gäller oregelbundet skiftarbete därför kunde vi inte nå en förlikning med Handels hänvisning till domen om påskhelgerna, säger han.
Enligt Anna Alfredsson, jurist på LO-TCO Rättsskydd och en av dem som företräder Handels och lagerarbetarna, är det vanligt att domar skjuts upp.
– Vi får aldrig reda på varför. Det är ingenting vi spekulerar i, säger hon.
 

Konflikt med Ica sedan 2008

Företagsavtal reglerar skiftarbetet

Anställda på Ica kan jobba antingen dagarbete, kontinuerligt skiftarbete eller intermittent skiftarbete.
Kontinuerligt skiftarbete: Fortlöpande, oavbrutet, skiftarbete som kan förläggas såväl vardag och söndag.
Intermittent skiftarbete: Skiftarbete i perioder, med ett arbetsuppehåll om minst 24 timmar sammanhängande per vecka.

På Ica finns sedan februari 2009 ett företagsavtal som reglerar när arbetet får ske. Ica har numera rätt att förlägga arbete på helgdagar.

Detta har hänt:

Sommaren 2008 Handels stämmer Ica för att anställda på Icas lager i Västerås tvingats jobba helgdagar under påsken.

Under perioden påsken 2008 till februari 2009 fortsätter Ica att tvinga anställda på lagret att jobba helger.

Februari 2009 Handels och Ica kommer överens om ett nytt företagsavtal, som ger Ica rätt att förlägga arbete på helger.
Sommaren 2010 vinner Handels i Arbetsdomstolen.

Under 2010 och 2011 förhandlar Handels och Ica om skadestånd till de anställda som tvingades jobba helgdagar mellan sommarn 2008 och februari 2009.

Februari 2011 stämmer Handels Ica.