Inför årets löneförhandlingar stod Handels och Akademibokhandeln inför ett moment 22. Akademibokhandeln ville veta vilka som var Handelsmedlemmar innan de gav Handels underlag med alla anställdas löneuppgifter. Underlag som facket vill ha för att kunna kontrollera att avtal följs.

Bo Holmberg, affärsområdeschef på Akademibokhandeln, har tidigare sagt till Handelsnytt att de ville veta fackligt medlemskap för att kunna avidentifiera icke-medlemmars uppgifter och hänvisade till personuppgiftslagen. Handels å sin sida ville inte berätta vilka som var deras medlemmar med hänvisning till föreningsfriheten. 

Nu är löneförhandlingarna avklarade. Bara 2 av 25 butiker i Stockholmstrakten krävde att få veta fackligt medlemskap. De ansvariga för butikerna gjorde det via ett mejl och utan att motivera varför. När Handels vägrade svara, sa butikscheferna att de inte ville förhandla om lönerna, utan skulle fördela dem generellt. 
– Då får man lita på att arbetsgivaren följer kollektivavtalet, att lönehöjningar görs, att höjningarna följer avtalet och att lönerna fördelades på rätt sätt. Gör de inte det är det ett avtalsbrott, säger Jimmy Ekman, ombudsman på Handels i Stockholm.

Handels har informerat de anställda om hur den lokala lönefördelningen ska gå till enligt kollektivavtalet. Från april 2010 ska anställda i snitt ha 1,93 kronor mer i timlön vid en generell lönefördelning. 
– Vi har uppmanat de anställda att vara uppmärksamma på att de får rätt lön. Om de inte får de ska de kontakta oss, säger Jimmy Ekman.
Än har ingen hört av sig. Handels kommer att besöka butikerna ytterligare.

Akademibokhandeln

Generell lönefördelning vanligast i Stockholm

Akademibokhandeln har drygt 25 butiker i Stockholmstrakten.  På de flesta butiker har lönerna fördelats generellt, alla ska ha fått lika mycket var.

På cirka fem butiker har Akademibokhandeln och Handels förhandlat om hur lönerna ska fördelas.

Om parterna inte är eniga i löneförhandlingarna ska lönerna fördelas generellt enligt kollektivavtalet.