Vad är sexuella trakasserier?

”Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”, säger diskrimineringslagen. Det kan till exempel vara opassande kommentarer, ovälkommen beröring eller grova sexskämt. Det är du själv som avgör var gränsen går. Känns det inte rätt för dig så är det inte det. 

Vad ska jag göra om jag blir utsatt?

Säg ifrån direkt till personen som fäller en kränkande kommentar eller beter sig opassande. Om du ser en kollega bli utsatt, säg ifrån och stötta hen!

Skriv ner vad som har hänt, ange namn och tidpunkt. Och prata med din chef. Ta gärna hjälp av ditt skyddsombud eller en facklig representant. Det går också att vända sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) – men DO hänvisar som regel fackliga medlemmar till facket.

Vad måste arbetsgivaren göra?

Arbetsgivaren är skyldig att utreda uppgifter om sexuella trakasserier, att genomföra åtgärder för att stoppa trakasserierna, och att ha rutiner för att förhindra dem. Skyldigheten enligt diskrimineringslagen gäller dock inte för kränkningar från tredje man, till exempel kunder i en butik.

Men om det är chefen som kränker mig?

Vänd dig till en annan chef eller HR-avdelningen. Gå aldrig ensam till chefen. Ta stöd av facket! Facket kan kräva att det görs en oberoende utredning, till exempel av företagshälsan eller en konsult.

Vad är skillnaden mellan sexuella trakasserier och sexuellt ofredande?

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering, som arbetsgivaren är skyldig att motverka. Sexuellt ofredande är ett brott som utreds av polisen och kan leda till åtal i tingsrätt. Det du utsätts för på jobbet kan vara både och. Allvarliga fall ska polisanmälas, anser Handels.

Kan jag få ersättning för att jag har blivit utsatt?

Ja, om facket eller DO driver ditt fall kan det leda till att du får diskrimineringsersättning. Om förövaren döms i domstol kan du få skadestånd.

Är chefens kränkning extra allvarlig om jag har en osäker anställning?

Ja, kanske. En chef kan utnyttja sin maktposition i förhållande till en anställd som är beroende av hans välvilja för att få fler timmar eller fast jobb. Lagen ser extra allvarligt på om gärningsmannen utnyttjar offrets beroendeställning. Åklagaren i ”Sågmyrafallet” har överklagat tingsrättens dom mot en varuhusägare som dömts för sexuellt ofredande mot fyra butiksanställda kvinnor. Åklagaren anser att flera av gärningarna ska bedömas som grova brott, just på grund av att chefen utnyttjade att kvinnorna var provanställda.

Har sexuella trakasserier blivit vanligare på senare år?

Svårt att säga, men Handels fackliga rådgivning får fler samtal om sexuella trakasserier. Både kvinnor och män kan bli utsatta, men generellt drabbas yngre kvinnor mest. I och med metoo-rörelsen 2017–18 har frågorna uppmärksammats mer. Lagskärpningar 2018 och 2022 visar att samhället ser allvarligt på sexuella kränkningar. 

Källor: Handels, Diskrimineringsombudsmannen, Diskrimineringslagen, Brottsbalken 6 kap.