– Vi vill att det ska vara fritt att uttrycka sig. Det är självklart, utan tvekan. Vi har prioriterade samhällspolitiska frågor och vi kan inte prioritera allt, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

– Det råder ingen tvekan om vad vi tycker och vi lyfter frågan i de sammanhang vi kan. Det ska inte spela någon roll om du jobbar i en offentlig verksamhet eller i en privat. Men vi äger inte frågan. Det gör politikerna som lagstiftar.

Varför tar ni inte upp att förtroendevalda har större skydd än vanliga anställda i handboken?
– De har ett visst skydd i och med förtroendemannalagen, men övrig lagstiftning gäller dem också. Vi vill inte medverka i en situation där det kan bli så att en förtroendevald råkar illa ut och exempelvis förlorar sitt jobb. Vi vill ha yttrandefrihet för alla, men vi lever i en realitet där det inte är så.