– Det är svårare att bli hunduppfödare än att anställa människor och bli arbetsgivare. Många har ingen kunskap om vad det innebär att ha anställd personal, sa Susanna Gideonsson, Handels första vice ordförande under en paneldiskussion på Skyddsombudens dag i går.

Skyddsombudens dag firades eftersom det i år är 100 år sedan anställda fick lagstadgad rätt att utse skyddsombud. Hädanefter ska dagen firas varje år under EU:s arbetsmiljövecka i oktober.

I paneldiskussionen berättade Handels, men också fackförbund som Byggnads och Akademikerförbundet SSR, om svårigheterna med att få anställda att ta på sig skyddsombudsuppdraget.

Inom handeln blir skyddsombuden ofta ensamma eftersom många butiker har få anställda, som inte hinner träffas och prata ihop sig när passen och rasterna går om varandra. Många jobbar nära chefen och är anställda på kort tid.
– Det gemensamma trycket för att driva frågorna saknar vi, sa Susanna Gideonsson.

Hon tycker att arbetsmiljöfrågorna tenderar att bli mer och mer komplicerade eftersom psykosociala problem, som mobbning, tar större plats.