Handels är ett av de LO-förbund som såg till att skaffa en inkomstförsäkring när taket för ersättningsnivån i a-kassan sänktes 2007. Syftet är att täcka upp för resten av lönen för de som tjänar mer än a-kassans 18 700 kronor. En grupp som blir allt större inom Handels.

2008 omfattades 45 000 av inkomstförsäkringen. Nu är siffran uppe i 61 000 medlemmar. Snittlönerna har ökat och medlemstappet bland de som tjänar mer har inte varit så stort som väntat.
− Jag tror att inkomstförsäkring är jätteviktigt. Vi har tappat många medlemmar sedan 2006, men i samtliga inkomstklasser över 19 000 kronor i månaden har medlemmarna ökat, säger Handels förbundsordförande Lars-Anders Häggström.

De med över 18 700 kronor i månadslön har därför en större trygghet om de skulle bli uppsagda. För det betalar de i nuläget 22 kronor mer i medlemsavgift. Från januari höjs beloppet till 32 kronor. Det blir dubbelt så mycket som när inkomstförsäkringen infördes.
 − Det beror på att allt fler omfattas av den och att arbetslösheten stiger, säger Handels förbundsordförande Lars-Anders Häggström.

När arbetslösheten väntas stiga blir kostnaderna för inkomstförsäkringen högre. För att slippa höja och sänka avgiften varje år använder sig Handels av en regleringsfond för sina försäkringar. Överskott från goda år sätts in där och när det blir knapert tar man pengar därifrån, i stället för att höja avgiften. Nu räcker inte fonden, därför höjs avgiften.

För vissa fack har det till slut blivit för dyrt. Byggnads var därför först ut med att avskaffa inkomstförsäkringen. Strax efter gjorde Målarna detsamma.
− Inkomstförsäkringen blev mer än dubbelt så dyr. Med alternativet att höja medlemsavgiften var valet lätt, säger Målarnas förbundskassör Lennart Borgkvist.

Om det till slut blir för dyrt för Handels är svårt att förutspå. Helst vill facket se att taket till a-kassan höjs. Men i väntan på det lär Handels erbjuda inkomstförsäkring till sina medlemmar.
− Det här skyddet är väsentligt. De som drabbas av uppsägning är väldigt tacksamma att det finns. Den dagen vi får ett högre tak kan vi slopa inkomstförsäkringen, säger Lars-Anders Häggström.

Inkomstförsäkringen

Kostnaden blir 32 kronor

Från januari kommer 32 kronor av Handels medlemsavgift för de som tjänar mer än 18 700 kronor i månaden att gå till inkomstförsäkringen. Det är tio kronor mer än i år.

Bara de som omfattas av inkomstförsäkringen betalar för den.

Medellönen bland de som omfattas av inkomstförsäkringen i år är 23 485 kronor.

Mer än 51 miljoner kronor har hittills betalats ut i inkomstförsäkring till arbetslösa Handelsmedlemmar.

Man måste ha varit medlem i Handels och Handels a-kassa de senaste 12 månaderna för att kunna få inkomstförsäkring. Under den tiden får man inte ha varit arbetslös.

Antal som har fått Handels inkomstförsäkring per år:
2008 -- 674 medlemmar
2009 -- 1958 medlemmar
2010 -- 1419 medlemmar
2011 -- 1520 medlemmar
Fram till september 2012 -- 807 medlemmar

Medlemmar i Handels som tjänar över 18 700

2008 - 29,2%
2009 - 30%
2010 - 30,4%
2011 - 35,2%
2012 - 42,1%

LO-förbund med inkomstförsäkring

Hälften ersätter förlorad inkomst

Elektrikerna: Ersättning i 100 dagar -- inget tak
GS: Ersättning i 100 dagar - 35 000 kronor i tak
Handels: Ersättning i 100 dagar -- 35 000 kronor i tak
Kommunal: Ersättning i 100 dagar -- 35 000 kronor i tak
Livs: Ersättning i 200 dagar -- inget tak
Seko: Ersättning i 100 dagar -- inget tak
Transport: Ersättning i 100 dagar -- inget tak  

LO-förbund utan inkomstförsäkring:

Byggnads
Fastighets
Hotell- och restaurang
If Metall
Musikerna
Målarna
Pappers

Så funkar a-kassan

A-kassan ger 80 procent av lönen upp till 18 700 kronor när du blir arbetslös. Samma regler gäller för alla a-kassor i hela Sverige. För att få en högre ersättning än det måste man ha en inkomstförsäkring