Om jag har en visstidsanställning som har gått ut och fortfarande har schema, hur länge ska jag vänta på ett nytt anställningsbevis? Övergår det till en fast anställning efter en viss tid utan anställningsbevis?
Frågvis

Svar: Om du fortfarande är schemalagd och arbetar efter det datum som din tidsbegränsade anställning upphörde så betraktas den fortsatta anställningen som en tillsvidareanställning. För att det ska vara en tidsbegränsad anställning krävs att man kommit överens om det innan anställningen påbörjas, i annat fall gäller huvudprincipen i Lagen om anställningsskydd (LAS), vilken är tillsvidareanställning.

Enligt LAS ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet senast en månad efter det att arbetstagaren börjat arbeta. I kollektivavtal kan det finnas regler om att man har rätt till ett anställningsbevis i samband med anställningens tillträde.
Linda Palmetzhofer, ombudsman