Att fast anställd butikspersonal oftare drabbas av stress och utmattning när det finns många visstidsanställda på jobbet visade Handels i en rapport redan i somras (se tidigare artikel). En fördjupad studie visar nu att det finns fler problem på arbetsplatser där många jobbar tillfälligt:
Bemanningen är lägre och det råder oftare brist på personal jämfört med arbetsplatser där de flesta har fast jobb. Relationerna mellan anställda och ledning är sämre. Anställda konkurrerar oftare om fler timmar.
– Bilden är än mer illavarslande än vi kunde se i somras. Kärntruppen av fast anställda förväntas göra under. De får ofta ta stort ansvar för nyanställda utan att få extra kompensation, säger Handels förbundsekonom Stefan Carlén som är ansvarig för undersökningen.

Statistik som Handels tagit fram visar att andelen otrygga jobb ökat kraftigt sedan 1990-talet, och att utvecklingen drabbat detaljhandeln hårdare än de flesta andra branscher. Mest ökar de allra mest osäkra anställningarna, som visstids-, behovs- och timanställning. Andelen vikariat och provanställningar har däremot sjunkit.

De som går på osäkra anställningar är i mycket lägre utsträckning med i facket, medan Handels medlemmar ofta utgör kärntruppen av fast anställda som alltså får dra ett tungt lass på arbetsplatser med många inhoppare.

Handels vill minska de tillfälliga anställningarna, och håller på att ta fram en handlingsplan.
– Vi ska sätta mer fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Trygghet i jobbet är ett huvudfokus i vår verksamhet, säger Stefan Carlén.
Han pekar på att en regel som begränsar visstidsanställningarna infördes i butiksavtalen 2012 och utesluter inte att facket kommer med nya krav avtalsförhandlingarna 2013. Han anser att arbetsgivarna borde ha intresse av att öka de anställdas trygghet.
– Att ha många på osäkra anställningar kan ge kortsiktiga vinster, men det är inte bra på längre sikt.

Drygt tusen personer i medlemsundersökning

Fast anställda i handeln hårt pressade

På arbetsplatser med hög grad av tillfällig bemanning upplever 65 procent av de anställda att det ofta fattas personal.

Drygt 58 procent är stressade på grund av dålig arbetsledning.

Drygt 58 procent kommer alltid eller ofta hem utmattade från arbetet.

Drygt 52 procent får alltid eller ofta ta extra ansvar för tillfällig personal.

På arbetsplatser med låg grad av tillfällig bemanning upplever 35 procent av de anställda att det ofta fattas personal.

Drygt 32 procent är stressade på grund av dålig arbetsledning, men knappt 37 procent säger att de aldrig eller nästan aldrig är stressade.

Drygt 32 procent är stressade på grund av dålig arbetsledning.

Knappt 37 procent kommer alltid eller ofta hem utmattade från arbetet.

Knappt 29 procent får alltid eller ofta ta extra ansvar för tillfällig personal

Källa: Handels undersökning som gjordes av Novus, 1024 svarande fast anställda i detaljhandeln.