– Att Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd visar att kammarrättens avslag var fel, eller i alla fall att det fanns oklarheter, säger Ola Pettersson som är expert på arbetsskador och försäkringsjuridik.

Han framhåller att frisöryrket är tungt och extra påfrestande för den som är gravid.

– Man står hela dagarna och håller armarna i en skadlig vinkel. Dessutom används kemikalier som kan skada fostret.

Ola Pettersson anser att frisörer har samma behov av skydd som industriarbetare under graviditeten.

– Avgörandet är viktigt för många. Vi avvaktar domen med spänning, säger han.