– Det har blivit lite bättre, men anställda är fortfarande rädda och blir sjuka av jobbet. Många är besvikna över att det tar så lång tid, säger en anställd.

I mars anmälde Handels Ica Kvantum i Stenungsund, som ligger mellan Göteborg och Uddevalla, för bristande arbetsmiljö. Anställda upplevde handlaren som hotfull och labil. Butiken är stor och har runt ett 50-tal anställda. Arbetsmiljöverket besökte arbetsplatsen och hotade med böter om inte arbetsmiljön förbättrades. Nu har det snart gått åtta månader.
– Arbetsgivaren har jobbat jättemycket, företagshälsovården är inkopplad, utbildningar har gåtts, handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete har upprättats. Ändå mår anställda fortfarande inte helt bra, säger Inger Högstedt, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Då handlaren har tagit tag i arbetsmiljöproblemen kommer inte Arbetsmiljöverket att kräva böter. I stället öppnar de ett så kallat tillsynsärende.
– Det betyder att vi kommer att följa hur det systematiska arbetsmiljöarbetet går, exempelvis titta på rehabilitering och hur sjukskrivningar förebyggs, säger Inger Högstedt.

Handlaren Robert Larsson säger att han rannsakat sig själv.
– Det handlar om vilka saker som jag kan och ska göra bättre framöver. Samtidigt har alla medarbetare på en arbetsplats ett arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljöverket har också dragit tillbaka sitt vite. Det har varit och kommer att fortsätta att vara en spännande och nyttig process, som stärker oss både som människor och som organisation.

På Ica centralt säger man att signalerna de har fått är att situationen på butiken lugnat ner sig.
– Vi följer Arbetsmiljöverkets arbete. Jag utgår ifrån att de ger oss besked om det är något mer vi kan göra. Vi kan inte säga till handlaren. Det är Arbetsmiljöverkets arbete, säger Anders Hallgren, sekreterare på Ica-handlarnas Förbund, som är handlarnas medlemsorganisation.

Det finns ingen fackklubb på arbetsplatsen. Det jobbar Handels avdelning i Trollhättan nu på.

Arbetsmiljön brister även på en annan Ica Kvantum butik i Helsingborgstrakten. Arbetsmiljöverket har varit inkopplat sedan i somras och arbetet med att förbättra arbetsmiljön pågår.

Fakta

Från inspektion till dom

Arbetsmiljöverket kan inte döma någon. Det gör en domstol. Arbetsmiljöverket kan begära att arbetsgivaren ska dömas till antingen vite eller straff i förvaltningsrätten. Detta kan överklagas till kammarrätten. Sista instans är Högsta förvaltningsdomstolen.
Vite innebär att arbetsgivaren ska betala en summa pengar. Straff kan innebära böter eller vid grova brott fängelse.