För första gången på många år kräver Handels denna gång inte högre löneökningar för butiksanställda än för lagerarbetare. Precis som LO-förbunden enats om kräver man 700 kronor mer per månad och heltidsanställd i både detaljhandeln och partihandeln. Avtalens lägsta löner ska enligt facket höjas med samma summa.
–    Vi har medlemmarna bakom oss i beslutet att följa LO-samordningen, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

För butiksavtalet är fackets krav redan i utgångsläget, 700 kronor, rent av lägre än den löneökning man faktiskt fick ut 2012, nämligen 710 kronor. För både butiksanställda och lagerarbetare kräver Handels dock även ytterligare en semesterdag för dem som varit anställda minst fem år.

För butiksanställda kräver Handels fler heltidstjänster och högre sysselsättningsgrad för de som jobbar deltid. Sedan 2010 sliter fack och arbetsgivare med frågan i en gemensam arbetsgrupp som ska vara klar först 2014. Det är därför osäkert om det kan bli aktuellt att ändra någon avtalstext om heltidsfrågan redan i år.

För att skapa tryggare jobb kräver Handels begränsning av den tid som arbetsgivare kan ge en arbetstagare visstid utan att erbjuda tillsvidareanställning. Regler om detta infördes 2012 i butiksavtalet. Handels vill att dessa regler skärps och att motsvarande regler införs även för lagerarbetare.

Trygga villkor ger anställda möjligheter att planera sina liv och kunna utvecklas i arbetet, betonar Lars-Anders Häggström. Han hävdar att det hjälper till att utveckla branschen och i förlängningen gynnar även arbetsgivarna.
– Trygga jobb ökar kompetensen i företagen och höjer servicen.

Handels kräver också att de regler för anlitande av bemanningsföretag som 2012 skrevs in i partihandelsavtalet nu ska införas även i detaljhandeln. Dessutom vill facket skärpa reglerna så att det framgår att inhyrd personal och visstidsanställningar inte får vara en permanent del av ett företags bemanning. Det ska enbart vara ett komplement vid korttidsfrånvaro och tillfälliga arbetstoppar.

Precis som alla LO-förbund kräver Handels också en försäkringslösning som ger utökad föräldralön för mammor och pappor. Förhandling om detta sker mellan LO och Svenskt Näringsliv.

Handels ledning vill inte närmare kommentera arbetsgivarnas krav innan man studerat dem i detalj.
De konkreta förhandlingarna mellan Handels och Svensk Handel startar den 4 februari. Nya avtal för butiker och lager ska börja gälla 1 april.

Läs vad arbetsgivarna kräver.

Handels krav

Samma lönekrav
i butik och lager

Detaljhandelsavtalet (butiker)

 • Löneökningar med 700 kronor per månad och heltidsanställd.
 • Lägstalönerna höjs med 700 kronor per månad och heltidsanställd.
 • Ytterligare en semesterdag för anställda som jobbat minst fem år.
 • Fler heltidstjänster och högre sysselsättningsgrad för de som jobbar deltid.
 • Begränsa visstidsanställningar.
 • Regler för anlitande av bemanningsföretag och hur butikernas bemanning planeras.

Partihandelsavtalet (lager)

 • Löneökningar med 700 kronor per månad och heltidsanställd.
 • Lägstalönerna höjs med 700 kronor per månad och heltidsanställd.
 • Ytterligare en semesterdag för anställda som jobbat minst fem år.
 • Visstidsanställningar och inhyrd personal från bemanningsföretag ska vara ett komplement till egen personal och bara anlitas för att täcka upp vid korttidsfrånvaro och tillfälliga arbetstoppar.
 • Begränsa visstidsanställningar.