– Självklart är vi glada att vi är i gång, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.

Som traditionen bjuder har Handels förhandlare tagit sig till Svensk Handels kontor på Regeringsgatan i Stockholm för ännu en omgång, då det ska förhandlas fram nya kollektivavtal för alla lager och butiker som är anslutna till arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. Det handlar om Handels två största kollektivavtal, som omfattar cirka 160 000 anställda.

Tommy Tillgren kan inte gå in på närmare detaljer. Men han förklarar att den första tiden handlar om att sätta sig in i vad de båda parterna vill se i de nya kollektivavtalen. Det gäller att ha med läsglasögonen.
– Det som är unikt är att Svensk handel inte har haft några direkt krav de två sista avtalsrörelserna. Men denna gång ligger det kompletta krav för både butik och lager. Inledningen i förhandlingen blir mycket mer krävande, eftersom man måste få en inblick i kraven.

En sak kan han däremot snabbt konstatera.
– De lägger betydligt fler krav än oss.

Handels krav

Samma lönekrav
i butik och lager

Detaljhandelsavtalet (butiker)

 • Löneökningar med 700 kronor per månad och heltidsanställd.
 • Lägstalönerna höjs med 700 kronor per månad och heltidsanställd.
 • Ytterligare en semesterdag för anställda som jobbat minst fem år.
 • Fler heltidstjänster och högre sysselsättningsgrad för de som jobbar deltid.
 • Begränsa visstidsanställningar.
 • Regler för anlitande av bemanningsföretag och hur butikernas bemanning planeras.

Partihandelsavtalet (lager)

 • Löneökningar med 700 kronor per månad och heltidsanställd.
 • Lägstalönerna höjs med 700 kronor per månad och heltidsanställd.
 • Ytterligare en semesterdag för anställda som jobbat minst fem år.
 • Visstidsanställningar och inhyrd personal från bemanningsföretag ska vara ett komplement till egen personal och bara anlitas för att täcka upp vid korttidsfrånvaro och tillfälliga arbetstoppar.
 • Begränsa visstidsanställningar.

Svensk Handels krav

Kräver treårigt avtal

 •  Treåriga löneavtal som följer "märket" som sätts av industrin.
 • Modernisera arbetstidsreglerna för partihandeln.
 • Ökad lönespridning, det vill säga större skillnader i lön. De som har mer erfarenhet ska få högre lön.