De anställda på butikerna Change visar inte bara sitt namn för kunderna. På namnbrickan står också den egna bh-storleken. Utförligt med både bröstomkrets och kupstorlek. Den anställda Evelina tyckte det var kränkande, men arbetsgivaren sa att hon skulle sluta fjanta sig. Hon vände sig till facket som stämde kedjan i Arbetsdomstolen i januari förra året. I dag kom domen.
– Jag är jätteglad att det blev en fällande dom. Det är en fingervisning till företaget att de inte kan behandla sina anställda hur de vill, det finns restriktioner, säger Evelina.
– Nu står det massa journalister från tv, radio och tidningar utanför. När jag pratat med dem återgår livet till det normala.

Arbetsdomstolen skriver att ens bh-storlek är en uppgift om den egna kroppen som en anställd inte ska vara tvungen att skylta med, även om jobbet går ut på att sälja bh:ar. Man menar att Evelinas värdighet kränkts och att hon utsatts för trakasserier som har med hennes kön att göra. Hon får diskrimineringsersättning på 50 000 kronor.

Nu har hon skolat om sig och har ett nytt jobb. Just i dag har hon tagit ledigt för att kunna förbereda sig för domen och ta emot den tillsammans med Handels i deras lokaler.

LO-TCO Rättsskydd har företrätt den anställde och Handels. Eftersom ärendet är väldigt specifikt får det ingen avgörande betydelse för andra.
– Men det visar ändå att det finns en begränsning för arbetsgivare, de kan inte ställa diskriminerande krav. Det känns ju jättebra att vi vann hem det här målet, säger juristen Annika Ewerblad.

Change har i förhandlingarna menat att det underlättar för kunderna att hitta sin egen storlek om de får se vad personalen har, och att det avdramatiserar bh-köpet. Att visa sin storlek har dessutom varit frivilligt och alla gör det inte, enligt företaget.

Change har 19 butiker i Sverige.