Det nya lönesystemet ska tas fram av en arbetsgrupp som tillsätts i och med årets avtal på Svensk Handels område. Svensk Handel har länge krävt ökad lönespridning och större makt när löneökningarna fördelas. Handels håller med om att dagens lönesystem inte fungerar bra.
– Vi har jättebra avtalstexter, men de används bara på ett fåtal arbetsplatser. Alltför många lägger ut löneökningarna generellt, säger Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren.

Han vill skapa ett bättre system för att fördela den lokala lönepotten.
– Våra medlemmar vill utvecklas i sitt yrke och få betalt för det. Den som ökar sin kompetens och tar ansvar i jobbet ska kunna få en löneutveckling utifrån ett system som man är överens om. Ytterst handlar det om att våra medlemmar inte ska vara utbytbara, säger Tommy Tillgren.

Svensk Handel vill ha bort avtalets så kallade stupstock. Det är en regel som säger att om fack och arbetsgivare inte kommer överens om fördelningen så läggs löneökningarna ut lika för alla.
– Många handlare drar sig för att förhandla om den lokala lönepotten för de vet att det kan komma en ombudsman och bestämma att det blir generell fördelning, säger Svensk Handels förhandlingschef Mattias Dahl.

Frågan om ob-tillägg, som länge varit ett rött skynke för många arbetsgivare, finns dock inte på lönegruppens agenda.

Fakta

Lönegruppen

 • Lönegruppen ska se över alla lönebestämmelser i avtalen för detaljhandel och partihandel.
 • Den ska ta fram regler för en fungerande lokal lönesättning.
 • Gruppen ska arbeta mellan september 2013 och september 2015.
 • Den ska samråda med företag och lokala fack och studera andra branschers lösningar.
 • Målet är ett nytt lönesystem inom handeln som kan gälla från 1 april 2016.

Fakta

Så fördelas löneökningar i dag

 • Löneökningarna i kollektivavtalet består av en generell del som alla är garanterade, och ett lokalt löneutrymme som fördelas mellan de anställda genom att facket och arbetsgivaren kommer överens.
 • För 2013 ökar lönerna i butik och lager med i snitt 560 kr per månad och heltidsanställd. Den generella delen är 60 procent (336 kr/mån) och det lokala löneutrymmet 40 procent (224 kr/mån).
 • Fördelningen ska ske enligt överenskomna kriterier, till exempel ansvar, erfarenhet, mångkunnighet servicekänsla, kompetens och arbetsresultat.
 • Om fack och arbetsgivare inte kommer överens fördelas löneutrymmet generellt. Denna regel kallas stupstock.
 • Inför årets lokala löneförhandlingar ska facket meddela arbetsgivaren vem som förhandlar senast den 17 maj.
 • Fack eller arbetsgivare som vill förhandla om potten ska begära det senast den 7 juni.