För drygt ett år sedan polisanmälde fackklubben på Coops lager i Bro sin arbetsgivare för brott mot arbetstidslagen. De hävdade att lagerarbetarna fått arbeta 2 100 otillåtna övertidstimmar mellan april och juli 2011. Nu är polisutredningen avslutad och åklagaren har valt att begära ett skadestånd från Coop Logistik för 1 800 otillåtna övertidstimmar, enligt polisens uträkning.
– Det jag har begärt är att de ska utge en övertidsavgift på drygt 772 000 kronor, säger kammaråklagare Jenny Karlsson vid Norrorts åklagarkammare i Stockholm.

Men eftersom det var rörigt under den perioden med chefsbyten har polisens utredare inte kunnat hitta någon som kan åtalas för brott.
– Vi vet inte vem vi skulle rikta en sådan talan mot. Det har varit svårt att identifiera vem som var ansvarig, säger Jenny Karlsson.

Coop Logistik medger att man brutit mot arbetstidslagen. Byte av lagerhanteringssystem samtidigt som KF-koncernen bytte IT-leverantör gjorde att det blev svårt att få ut varor i tid.
– IT-störningarna ledde till driftstopp, vilket gav stora förseningar i leveranser till butikerna. För att se till att butikerna fick sina leveranser och därmed undvika ännu större ekonomisk skada för Coop, behövde vi arbeta ikapp den tid vi förlorat med hjälp av övertid, säger Marika Hjelm Siegwald, informationschef på Coop Logistik.

Övertiden var frivillig. Enligt Coop hade man först haft en dialog med fackklubben, där man förhandlat om övertiden och ersättningen i det aktuella fallet.
– Vi erbjöd ett lönepåslag på 200 procent till dem som ville arbeta övertid, säger Marika Hjelm Siegwald.

Fackklubbens ordförande, Jyrki Koivisto, känner inte till någon dialog.
– Det är inte sant. Vi har aldrig någonsin förhandlat om att bryta mot arbetstidsreglerna.

Han tycker att det är tråkigt att fackklubben ska behöva göra en polisanmälan.
– Jag är glad att vi får ett avslut på det här och hoppas att företaget lär sig något av det.

Nu återstår att se vilken summa övertidsavgiften landar i. Coop Logistik hänvisar till särskilda omständigheter och hoppas att få ner den. Till hur mycket vill de inte säga. Ingen del av pengarna går däremot till facket eller lagerarbetarna, utan allt går till staten eftersom det är ett lagbrott och inte ett kollektivavtalsbrott.
– Det var en extraordinär situation. Men vi har sett över våra rutiner för att detta inte ska hända igen, säger Marika Hjelm Siegwald.

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen reglerar hur mycket man får arbeta per dygn, vecka och år. En anställd får arbeta högst 200 timmar övertid per år.

Det finns undantag. I kollektivavtalet kan facket och arbetsgivaren komma överens om mer än 200 timmar övertid per anställd och år.

Sedan augusti 2011 (efter att Coop Logistik brutit mot arbetstidslagen) behöver arbetsgivaren inte längre söka tillstånd från Arbetsmiljöverket om det uppstår en extraordinär situation. Tidigare kunde man söka om dispens, men det missade Coop Logistik att göra i det aktuella fallet.

Källa: Arbetsmiljöverket