Det är 8 egenägda butiker och huvudkontoret i Mölndal som dras med stora ekonomiska problem. En av de anställda som berörs känner sig fortfarande lugn.
– Jag är inte orolig just nu. Men det är kanske dumt att säga. Vår butik går bra och vår oro handlar mer om ifall någon köper upp oss. Vad händer då? Får vi vara kvar?  Vår butik var tidigare Sportex och vi blev uppköpta av Team Sportia. Man får vara med när det blåser, säger den anställda som vill vara anonym.

Sportkedjan har sökt hjälp för att rädda företaget från konkurs.  En ansökan om företagsrekonstruktion lämnades in i går, måndags.
– Vi ska vända detta nu. Det kommer bli stora förändringar, men i grunden har vi en sund verksamhet. Vi vet inte i dag om det kommer att bli uppsägningar. På huvudkontoret har sedan tidigare ett tjugotal redan fått gå och i butikerna har vi dragit in på arbetstiderna för att få en så flexibel bemanning som möjligt, säger vd Lars Stenberg till Handelsnytt.

Bakgrunden är bland annat vikande försäljning.
– Vi har också haft stora kostnader i och med förändringar i lagersystemen, höga hyreskostnader och stora förluster i just de egenägda butikerna, säger vd Lars Stenberg.
Kan era egenägda butiker börja drivas i  franchiseform?
– Inte i dagsläget. Det blir en för tung ryggsäck för en handlare att bära. Däremot går våra egna butiker sämre än de som har en handlares hand över sig.
Vad har ni sagt till era anställda?
– Att vi måste göra stora förändringar men att det i dag är ”business as usal”. Men det är klart att de är oroliga. Ingen vill ju hamna i detta.

Tingsrätten ska nu bedöma om en det finns en chans för Team Sportia att klara sig undan konkurs. Vanligtvis tar det cirka två veckor.

Team Sportia

Runt 35 anställda berörs

Team Sportia drivs till största delen i franchiseform. Sportkedjan har runt 126 butiker och cirka 1000 medarbetare. De 8 egenägda butikerna ligger i Stockholmstrakten, Malmötrakten, Lund och Norrköping. Här jobbar mellan 30 och 35 anställda.  Huvudkontoret ligger i Mölnlycke, Göteborg.

Vad är en företagsrekonstruktion?

Hjälp att komma på fötter

En företagsrekonstruktion innebär alltid stora omgörningar för att få bukt med de ekonomiska problemen.  Det är tingsrätten som fattar beslut om företagsrekonstruktion. Det är också tingsrätten som utser en så kallad rekonstruktör som ska hjälpa företaget att komma på fötter.