Om man i skrivandets stund googlar Handelns Yrkesnämnd är resultatet fattigt. I bästa fall får man några träffar som har att göra med den nya Yrkespraktiken för elever som gått ut handelsprogrammet på gymnasiet. Det är hit butiker som vill ha en praktikant ska vända sig med ansökan.

Tanken med yrkesnämnden är att den ska verka för att höja statusen på handelns yrken, möta arbetsgivarnas behov av kompetens och de anställdas behov av kompetensutveckling. Handelns Yrkesnämnd instiftades i april. I den sitter representanter för Handels, KFO och Svensk Handel. På sikt vill man att den ska kunna stå för till exempel certifiering av utbildningar inom handeln och validering av yrkeserfarenhet. Så att det bland annat kan bli möjligt för handelsanställda att få papper på sina kunskaper.

Verksamhetsansvarig är Anders Rehn. Han kommer tidigare från Transportgruppen inom Svenskt Näringsliv där han också jobbat med arbetsmarknads- och utbildningsfrågor. Innan dess har han varit lärare och rektor på grundskolan och i gymnasiet. Just nu har han fullt upp med att lära känna branschen. Men i en snar framtid kommer han att behöva ta tag i yrkespraktiken. Förhoppningen är att ansökningarna ska rasa in till hösten.
– Men det kommer inte gå av sig självt. Vi kommer att få jobba mycket med att kommunicera till arbetsgivare och ungdomar vad praktiken innebär, säger han.

Anders Rehn är också ansvarig för att göra själva verksamheten mer känd.  
– Vi jobbar just nu med att ta fram en grafisk profil och en hemsida. Det kommer märkas mycket snart att vi finns, säger han.

Fotnot: Handeln har haft en yrkesnämnd tidigare. Den lades ner för ca 25 år sedan. I den ingick representanter från Handels, dåvarande fackförbundet HTF och Handelns Arbetsgivarorganisation, HAO, som idag heter Svensk Handel.

Fakta

Yrkespraktik

Yrkespraktiken är en ettårig praktik som du kan söka om du gått ut handel- och administration på gymnasiet och är under 21 år. Praktiken är på heltid men ska till 25 procent bestå av handledd utbildning. Lönen är 75 procent av grundlön. Man har kunnat ansöka om praktik sedan slutet av april i år.

Om du vill göra yrkespraktik måste du själv kontakta den arbetsplats du är intresserad av och komma överens med arbetsgivaren. Arbetsgivaren anmäler sedan din praktik som godkänns av Handelns Yrkesnämnd.