De var så många som ville ha ett fackligt uppdrag att det blev omröstning när klubben skulle bildas. Styrelsen blev 14 personer stark, med skydds- och försäkringsombud. De flesta är under 30 år.

John Olsson och Marie Kullvén har jobbat på Ica, Kicks och pluggat marknadsföring i USA. De hade aldrig ens varit med i facket när de började på Ikea. Nu är de ordförande och vice ordförande i klubben.
– Pappa är en inspirationskälla. Han var en aktiv fiskare och lärde mig att ger man sig inte får man till slut som man vill. Att man kan påverka så mycket genom facket, det visste jag inte innan, säger John Olsson.

Än så länge har klubben fått ta ställning till saker som jobb efter stängningstid, scheman och löner. Så här i början får de hjälp av Handels personal och klubbar på andra varuhus. Nu ska de få utbildning i allt från lagar till löneförhandlingar.
– Att i princip alla är nya kan vara jobbigt, men det är samtidigt tryggt och skönt att inte behöva känna sig dum. Och det är häftigt att vara med från början. Det blir mycket att lära sig, men jag är jättesugen, säger Marie Kullvén.

Att Handels fick hålla en fyra timmars lång information om facket för alla nyanställda innan Ikea öppnade, ser ombudsmannen Ankie Hedlund som grogrunden till intresset.
– Vi lyfte fram att man inte per automatik är motståndare till arbetsgivaren för att man engagerar sig fackligt. Jag skulle säga att intresset är unikt. På andra arbetsplatser får man snarare truga och övertala folk att ta fackliga uppdrag.

Fakta

Så bildar du klubb

• Kontakta din Handelsavdelning för att ordna ett medlemsmöte där en styrelse väljs. Den ska bestå av minst en ordförande och två till, till exempel en kassör och sekreterare. Facket ordnar utbildningar.

• Får man inte ihop
en styrelse kan man utse fack- eller Handelsombud med begränsade befogenheter.

• En klubbs uppgift är bland annat att värva medlemmar och förhandla med arbetsgivaren om förändringar, exempelvis schemat.

• 1 juni fanns
1 260 fackklubbar inom Handels, 890 fackombud, 6 000 Handelsombud och 3 950 skyddsombud. Antalet medlemmar med förtroendeuppdrag var 14 540, varav 2 650 var under 30 år.