Jag undrar över bestämmelserna i den nya föräldralönen i Detaljhandelsavtalet. Jag har hittills fått tre månader med föräldralön. Hur funkar det i så fall, jag är ju ledig nu, men om jag jobbar heltid december och går på föräldraledigt i januari igen, har jag då rätt till tre månader till?
Stina

Svar:
De exakta reglerna för den ”nya” föräldralönen är i dag inte helt fastställda. LO och Svenskt Näringsliv håller just nu på att utreda dessa. Fram till ikraftträdandet (1 januari 2014) är det nuvarande regler som gäller, tre månaders föräldralön om man varit anställd i två år i följd eller mer.

Grundprincipen är att försäkringen (d.v.s. den ”nya” föräldralönen) blir tillämplig för de som går på ledighet efter att försäkringen trätt i kraft. Vad som gäller om man redan fått ut föräldralön helt eller delvis innan detta datum är det inte beslutat om än. Vi kommer informera om vilka övergångsregler som gäller så fort de blir klara. Vi lägger ut ny information kontinuerligt på vår hemsida, www.handels.se
Emma Bernerskog, Handels Direkt