Jag funderar på att börja studera till hösten, så därför är min fråga hur långt innan man måste be om tjänstledighet? Kan arbetsgivaren även säga nej? Om jag får ett ja, hur länge kan man be om tjänstledighet? Kan man själv avbryta en tjänstledighet och få komma tillbaka till sin tjänst? Sedan till sist, kan arbetsgivaren förflytta mig, ändra min lön eller tjänst eller minska mina timmar medan jag är tjänstledig?
Petra

Svar: Tjänstledighet på grund av studier regleras i studieledighetslagen. Du har rätt till studieledigt om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.
Det är bra att vara ute i god tid med din ledighetsansökan. Arbetsgivaren kan inte neka ledigheten, men arbetsgivaren kan skjuta upp den i upp till sex månader. Så du måste söka studieledigt minst sex månader innan, även om du inte vet om du kommer in utan endast utifrån vad du planerar att göra.

Om man får sin ledighet beviljad så är det bra om man gör upp från början om det är terminsvis och om du kanske vill arbeta under sommarlov m.m. Annars kan man söka för ett helt år och en vikarie ska arbeta för dig under detta hela år. Kom då ihåg att alltid söka ny ledighet minst sex månader innan ny studieperiod.
Om du ångrar dig och inte vill studera längre så har du rätt att avbryta tjänstledigheten. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att låta arbetstagaren återgå i arbete tidigare än två veckor eller en månad (beroende på hur länge hen tagit ledigt) efter det att arbetsgivaren mottog underrättelsen.

Din sista fråga gällande om man kan förändra något gällande din tjänst när du är tjänstledig och svaret är det kan man inte göra.
Helene Karlsson, Handels Direkt