Bengt Lloyd var född och uppvuxen i Malmö. Efter avslutad skolgång började han 1942, 14 år gammal, som kontorsbud på dåvarande Svenska Handelsarbetareförbundet i Malmö. Ett par år senare blev han ”befordrad” till kontorist på avtalsavdelningen och 1953 blev han ombudsman med ansvar för förbundets propagandaverksamhet (informationsverksamhet). I oktober samma år utsågs han till studiesekreterare. 1959 blev Bengt förhandlingsombudsman och åtta år senare valdes han till förbundsordförande efter Karl-Åke Granlund. Bengt fullgjorde uppdraget som förbundsordförande fram till pensioneringen 1991 då han efterträddes av Kenth Pettersson.

I yngre dagar var Bengt mycket aktiv i det Socialdemokratiska Ungdomsförbundet SSU. Han var bland annat ordförande i SSU-klubben Centrum i Malmö och vice ordförande i både SSU-kretsen och SSU-distriktet, där han också var facklig ledare. Under några år på 1990-talet var Bengt också aktiv som kommunpolitiker för Socialdemokraterna i Malmö – ordförande i Stadsrevisionen.

Hela sitt liv var Bengt intresserad av samhällsfrågor. Hans starka engagemang för arbetarrörelsen och hans rättvisepatos var drivkrafter han alltid bar med sig. Bengt hade många ”tunga” uppdrag under sin fackliga tid. Här kan bland annat pekas på att han under flera år var ledamot i LO:s styrelse – landssekretariatet. Han hade också ett starkt internationellt engagemang. Förutom det nordiska samarbetet engagerade sig Bent intensivt i arbetet i den handelsanställdas yrkesinternational , FIET, där han också var president (ordförande) under några år.

Ofta betonade Bengt betydelsen av lagarbete. Han ville inte uppfattas som chef utan som lagledare. Han behärskade på ett bra sätt att delegera arbetsuppgifter till sina närmaste medarbetare, vilket ju var en förutsättning för att han själv skulle klara sina många åtaganden, både nationellt och internationellt.

Vi minns Bengt med stor glädje. Han var en kraftfull ledare som kännetecknades av stor principfasthet. Men vi kommer också ihåg honom för hans fina humor och för hans varma, omtänksamma personlighet.
Vi, och många gamla kollegor, sörjer en god kamrat som för alltid lämnat oss.

Lars E. Lindström, Kjell Kärrman
Handels seniorer