2008 ändrade regeringen reglerna för att få arbetstillstånd i Sverige. Sverige är nu det OECD-land som det är lättast att få tillstånd i. I Sverige är det upp till arbetsgivaren att intyga att avtalsenlig lön betalas och att försäkringar finns.  Men inga kontroller görs. Inte ens att arbetsgivaren verkligen bedriver verksamhet. Eller att de med arbetstillstånd börjar jobba hos arbetsgivaren, vilket LO menar öppnar upp för människosmugglare.
– Det var väldigt naivt av lagstiftarna att inte se det. Människosmugglare tar stora summor pengar för att smuggla in människor i olika länder. Genom vårt system för arbetstillstånd blir det mycket billigare och handeln med arbetstillstånd har ökat. Vi har varit i kontakt med frivilligorganisationer och migrationsjurister som alla bekräftar detta., säger Thord Ingesson, utredare på LO och författare till en ny LO-rapport om arbetskraftsinvandring, ”Fusk och utnyttjande – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen”.

LO vill att regelverket ses över för att öka tryggheten för dem som anställs med arbetstillstånd. Bland annat vill man att en arbetsmarknadsprövning återinförs.  
– Dagens system öppnar upp för oseriösa arbetsgivare. Det är ju upp till arbetsgivaren att bestämma om det finns behov att anställa en person från ett land utanför EU. Vad är en arbetsgivare ute efter när han inte vill anställa en person boende i Sverige, när särskilda kvalifikationer inte krävs och arbetslösheten är hög? Det fanns en oerhörd naivitet hos lagstiftarna som inte kunde se att de nya reglerna skulle utnyttjas.
– Eftersom anställningsvillkoren inte är juridiskt bindande finns det heller ingen trygghet för dem som beviljas arbetstillstånd.

LO vill att permanent arbetstillstånd ska ges direkt. Varför då?
– Den som i dag påtalar att arbetsgivaren inte lever upp till de intygade arbetsvillkoren förlorar sitt arbetstillstånd. Klart man inte påtalar usla arbetsförhållanden då. För arbetsgivaren händer ingenting eftersom löftet inte är juridiskt bindande.
– Vi vill också att företagen ska granskas innan arbetstillstånd beviljas.  Bedriver de verksamhet? Har de skatteskulder? Och så vidare.

På vad sätt bidrar avreglerad arbetskraftsinvandring till lönedumpning?

– Forskningen är överens om att arbetskraftsinvandring till yrken där det råder hög arbetslöshet pressar lönevillkoren. Än så länge är det så få arbetstillstånd som beviljats att vi inte kunnat se detta.  Men teoretiskt sett finns effekten.

Fotnot: Under hösten ska regeringen och Miljöpartiet presentera ändringar i reglerna om arbetskraftsinvandring.

Fakta:

Länder som ingår i  OECD

OECD-länderna är EU-länderna (undantag Bulgarien, Cypern, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta och Rumänien) samt Kanada, Schweiz, USA, Japan, Australien, Nya Zeeland, Mexiko, Sydkorea, Chile, Israel, Island, Norge och Turkiet.

OECD:s rapport "Recruiting Immigrant Workers: Sweden 2011" kom 2011.