Varför är du kritisk?
– Därför att det har varit svårt att få ut inspektörer till våra arbetsplatser. Om vi har upptäckt grava brister på en arbetsplats och verkligen har försökt få till åtgärder och det händer ingenting då är nästa steg att vi gör en anmälan till arbetsmiljöverket för att vi vill att de ska göra en inspektion. Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndigheten och det är de som har sista ordet, det är de som till exempel kan lägga ett vite på företaget.

När inspektörerna inte dyker upp, vad leder det till på arbetsplatserna?
– Att arbetsgivarna inte riktigt tar oss på allvar till slut, att det blir svårt att få gehör för de åtgärder som skulle behövas, att helt enkelt få med arbetsgivaren på att det är viktigt med en bra arbetsmiljö. Vi måste oftare driva frågorna till det yttersta och sedan hoppas på att arbetsmiljöverket reagerar eller hör av sig på något vis och när de inte gör det så blir vi inte trovärdiga.

Varför är det allvarligt?
– Vi ser att arbetsmiljön försämras, framför allt i butikerna, tycker jag, där det idag finns väldigt mycket ensamarbete, vilket är en säkerhetsrisk, och arbetsplatser där man knappt får lunch. Vi ser mycket stress och förslitningar, folk som inte längre kan gå till jobbet, som går in i väggen. Den psykosociala arbetsmiljön har blivit mycket tuffare på grund av neddragningar och tajtare organisationer. Och när folk bli sönderstressade ökar ju också risken för rena olycksfall.

Vad måste Arbetsmiljöverket göra nu?
– Vi vill att Arbetsmiljöverket åker ut till våra arbetsplatser och gör inspektioner när vi påtalar stora brister. Vi vill också att de alltid talar om att de har tagit emot våra rapporter och att de bjuder in oss när de besöker arbetsplatsen. Det är viktigt med en dialog. Bollen kommer ju alltid tillbaka till oss i alla fall, det blir ju vi som möter våra medlemmar och kan stötta dem.

Vad kan Handels skyddsombud bidra med?
– Vi som skyddsombud kan säkert i många lägen bli bättre på dokumentation för att på det viset kunna hjälpa arbetsmiljöverket att fatta bra beslut. Till exempel kan vi säkert bli väldigt mycket bättre på att göra tillbudsrapporter, det vill säga att rapportera när något har hänt som inte har blivit allvarligt men som skulle kunna ha blivit det.

Fotnot: Mer om kritiken av Arbetsmiljöverket från till exempel Handels regionala skyddsombud finns att läsa i verkets rapport till regeringen AG 2011/101662.