Hur mycket vill ni kvotera föräldraförsäkringen?

Susanna Gideonsson.Susanna Gideonsson, förste vice ordförande Handels:
– Hälften åt vardera föräldern.
 

Ella Niia.Ella Niia, ordförande Hotell- och restaurangfacket:
– En tredjedel till vardera förälder. Den sista tredjedelen ska få fördelas fritt.

Vissa tycker att en kvotering 50/50 är att köra över föräldrarna, andra att en tredelning är mesig. Hur resonerar ni?

Susanna Gideonsson:
– Jag ser det inte som en kvotering utan som en lika rätt att ha ledigt med sina barn. I dag är det inte så. Valet av vem som är hemma är inte frivilligt, utan styrs av könsroller, normer och arbetsmarknad.
– Det ojämna uttaget får oerhörda effekter. Kvinnor får sämre lön och oftare deltid. Det är en ojämlikhet som varar in i döden eftersom det påverkar pensionen.
– Vissa säger att detta är en fråga som ska lösas vid köksbordet. Men nu har man haft så lång tid på sig, när inget händer måste man göra något politiskt.
Ella Niia:
– Om man kvoterar fifty-fifty befarar vi att männen inte tar ut alla sina dagar, och att dagarna brinner inne. Då har barnet inte någon förälder hemma. Därmed inte sagt att vi aldrig kommer ställa oss bakom en kvotering på fifty-fifty.
– Hotell- och restaurangbranschen är kvinnodominerad. Vi vill ändå kvotera en tredjedel för att det är kvinnorna som tar ut merparten av föräldraledigheten, vilket leder till att de oftare får deltid, visstid och lägre lön. Kvinnors sämre arbetsvillkor försvårar för föräldrar att fritt välja hur man ska fördela ledigheten.

Har du själv varit föräldraledig?

Susanna Gideonsson:
– Jag har två söner, Emanuel född 1992 och Albin 1994. Med Emanuel var jag hemma drygt ett år och maken i sex månader. Med Albin var jag hemma sex månader och maken ett år. Sen jobbade han 80 procent. Varför vi tog ut så olika beror på att livet såg olika ut.
Ella Niia:
– Jag önskar jag kunde säga att jag hade sju barn, men tyvärr. Jag har inga barn och det är en stor sorg.

Bakgrund

Betalas ut i 480 dagar 

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar. I dag är 60 av dem reserverade åt vardera föräldern, och kan inte överlåtas. De brukar kallas de två pappamånaderna.

Huruvida man ska vika fler dagar till var och en av föräldrarna är en het fråga. Förutom Handels vill bland andra Vänsterpartiet och fackförbundet Pappers att hälften av dagarna ska kvoteras.