– Det såg inte helt bra ut. Rätt många körde för fort, säger Tomas Andersson som ställde sig med en laserpistol utanför fem skolor.

Han jobbar på Coopbutiken på Ringgatan i Uppsala. Han kör inte i arbetet, men extraknäcker som taxichaufför och är aktiv i Handels och Yrkestrafikrådet. Emellanåt mäter de hastigheten och kollar bältesanvändningen utanför skolor, på allt från lastbilar som kör ut butiksleveranser till bussar och taxi.

Högst på önskelistan står konkreta åtgärder, som fartgupp, men framförallt vill Tomas Andersson väcka tankar.
– Vilka är orsakerna till att så många kör för fort? Känner yrkeschaufförer en sådan stress att de struntar i hastigheten? Det handlar också om att ändra den machoattityd som finns bland chaufförer om att de kan köra hur de vill.

Förutom att chaufförerna skulle må bättre skulle bränsleförbrukningen och slitaget på bilarna minska, menar Tomas Andersson.
– Ibland räcker enkla grejer. Postens chaufförer får till exempel köra i max 80. Och de har röda säkerhetsbälten, så att det märks om man inte har det på sig.

Fotnot: Resultatet från hastighetsmätningen har inte sammanställts.

Fakta

Yrkesförarrådet

Yrkesförarrådet är en del av Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF, och finns på flera håll i landet.

Det är ett forum för yrkeschaufförer inom till exempel butiker, hemtjänst, buss och taxi. Det består av representanter från exempelvis fackförbund och arbetsgivare.

Rådet jobbar för ökad trafiksäkerhet och uppmärksammar frågor som hastighet, bälte, kör- och vilotider, alkolås, stress och trafikfarliga miljöer.