Vad är det för fördel med att ha en klubb på arbetsplatsen och hur gör man för att starta en egen klubb?
Sebastian på lagret

Svar: Fördelarna med en klubb är bland annat möjligheten att samla medlemmarna för en starkare sammanhållning. Det ger en styrka i förhållande till arbetsgivaren. En tydlig organisering på arbetsplatsen ger även möjlighet till medlemsmöten, facklig information samt eget förhandlingsmandat för klubben.

Vår lokala avdelning hjälper medlemmarna på arbetsplatsen att välja en styrelse vars storlek kan variera beroende på arbetsplatsens storlek, antal medlemmar m.m. För att starta en klubb behövs minst tre ledamöter.

Efter att en styrelse valts bör ni ta hjälp av en ombudsman för att ta fram en plan för vilka frågor ni vill driva och en utbildningsplan för medlemmarna och klubbstyrelsen. Utbildningsplanen behöver förhandlas med arbetsgivaren.
Daniel Wallmark, Handels Direkt