Fack och arbetsgivare på frisörområdet inom EU har enats om ett ramavtal för att förbättra frisörers arbetsmiljö. Bestämmelserna är redan en del av det svenska frisöravtalet. Parterna ville att EU skulle göra avtalet till ett arbetsmiljödirektiv för frisörer. Reglerna skulle därmed bli lag i medlemsländerna.

EU-kommissionen har nu stoppat förslaget efter att bland andra Sveriges förra arbetsmarknadsminister krävt det. Handels och Frisörföretagarna är besvikna och vill veta varför Sverige medverkat till att hindra regler som kan förbättra frisörers arbetsmiljö och motverka osund konkurrens.
”Varför hörde arbetsmarknadsministern inte av sig till oss som parter för att diskutera frågan?” frågar ledande företrädare för fack och arbetsgivare i ett öppet brev som Handelsnytt publicerar.

Det gemensamma utspelet från Handels och Frisörföretagarna kommer samtidigt som relationerna mellan de två organisationerna är ansträngda. Frisörföretagarna hotar att överge branschens kollektivavtal om inte Handels går med på ändringar i ob-systemet.