Fackets och arbetsgivarnas gemensamma heltidsgrupp skulle under 2013 ha startat försöksverksamhet där butiker med olika metoder bemannas med fler heltider och större deltidstjänster än vanligt. Arbetet har försenats, bland annat på grund av att nyckelpersoner på båda sidor bytts ut.

Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren säger att gruppen arbetar intensivt med att förbereda försöksverksamheten tillsammans med företag som ska ingå.
– Vi hoppas på fler än fem testbutiker och vår målsättning är att sätta igång nästa år. Första kvartalet måste vi ha en klar bild, säger Tommy Tillgren.

Projekten i testbutikerna ska använda flera olika koncept för att öka antalet heltider. En lösning som nämns är 3-3-systemet, som innebär ett rullande schema där personalen arbetar tre dagar och är ledig tre dagar. Coop testade modellen i en butik för tio år sedan, men den spreds inte i större skala inom handeln.

Fler heltider är ett starkt fackligt krav, men även arbetsgivarna visar stort intresse för försöksverksamheten, säger Svensk Handels förhandlingschef Mattias Dahl.
– Företagen vill ha nöjda medarbetare, så om det är en viktig fråga för butikernas anställda så är det viktigt för oss. Det har betydelse för att få rätt folk att stanna och utvecklas i jobbet, säger Mattias Dahl.

Heltidsgruppen

Har arbetat sedan 2010 

Heltidsgruppen, med representanter från facket Handels och arbetsgivarna Svensk Handel och KFO, tillsattes 2010 och fick 2012 nya uppgifter.

Målet är att utveckla möjligheterna att erbjuda butiksanställda anställning på heltid. Arbetet ska enligt planen vara klart 2014.