För första gången håller Handels en avtalskonferens enbart för frisörer. Frisöravtalet som slöts 2013 gäller ju bara till 31 mars 2014, medan andra medlemsgrupper inom Handels fått treåriga avtal. Ett 30-tal frisörmedlemmar samlas i två dagar på Häringe slott söder om Stockholm tillsammans med Handels ombudsmän.
– Det är jättebra att vi får träffas så många och stöta och blöta våra avtalsfrågor, säger frisören Mia Jansson från Uppsala.

Frisörerna ska diskutera lönemodellen i dagens ganska snåriga kollektivavtal.
– Lönemodellen har blivit allt krångligare för varje avtalsrörelse. Jag hoppas det går att göra förenklingar som parterna kan komma överens om, säger Mia Jansson.
På konferensen ska frisörerna också välja ut sina viktigaste avtalskrav och utse en ny deltagare till förhandlingsdelegationen.

Avtalsrörelserna i frisörbranschen har sedan 2010 har varit mer konfliktfyllda än tidigare. Inför nästa år kräver Frisörföretagarna förändringar av ob-tilläggen i avtalet, och vill ha signaler från facket att det kan bli möjligt. Annars hotar de att lämna kollektivavtalet och upphöra som arbetsgivarorganisation. På konferensen ska frisörerna diskutera hur de ska hantera situationen.
– Det är tråkigt att ha en motpart som inte vill vara motpart. Men att sänka våra löner för att anpassa oss till den oseriösa delen av branschen skapar bara en nedåtgående spiral, säger Mia Jansson.

Frisöravtalet

Förhandlas i mars
-- eller inte alls

Frisöravtalet som slöts i juni 2013 löper ut 31 mars 2014.

Handels och Frisörföretagarna planerar att byta avtalskrav i februari och förhandla om nytt kollektivavtal under mars.

Frisörföretagarna hotar dock samtidigt att lämna kollektivavtalet och upphöra som arbetsgivarorganisation. Om de vill göra allvar av sitt hot måste beslut fattas av en extra kongress senast 31 januari.