”Kolla pengarna!” står det på en dekal i varje kassa på Ica Kvantum i Kungens kurva. Längs kassalinjen kan man se kassörerna hålla upp sedlar mot ljuset och känna på papperets struktur.
– Vi kan också lysa på sedeln med UV-ljus, och är man tveksam om äktheten ska man tillkalla närmaste chef, säger Berit Jonsson, skyddsombud i butiken.
Inför årsskiftet då äldre 1 000- och 50-lappar blir ogiltiga har butiken märkt av en liten ökning av dessa sedlar i kassorna. Det har hänt att Berit Jonsson vägrat ta emot pengar.
– Kunder som vill betala med sedlar som är färgade hänvisar jag till närmaste bank. Och någon gång har vi fått in falska sedlar.

Hon tycker det är bra att sedlar utan folieband tas ur bruk, så att det blir lättare att kontrollera äktheten. Hennes butik har inte infört begränsningar av hur mycket växel man ger tillbaka eller hur stora kontantbetalningar man accepterar. Ända fram till nyårsafton går det bra att köpa en tidning för 20 kronor och få 980 tillbaka på sin gamla tusenlapp. En annan dekal vid varubandet uppmanar rent av kunder att göra kontantuttag direkt från butikskassan. Butiken har slutet kontanthanteringssystem och Berit Jonsson känner ingen oro, säger hon.

I Coops butiker råder en annan policy. Den centrala rekommendationen är att inte acceptera tusenlappar för belopp under 500 kronor, men varje butik får välja hur man agerar.
Guldkoncernen Iduna, med bland annat Guldfynd och Hallbergs, har som ambition att sluta hantera gamla tusenlappar i mitten av december.
– Men det går att komma överens med kunden. Vi missar ingen stor affär på grund av stela regler, säger Idunas säkerhetschef Niklas Tengberg.

Tidplan

Alla sedlar och mynt
utom 10-kronan byts

1 jan 2014. Äldre versioner (utan folieband) av 50- och 1000-kronorssedlar blir ogiltiga.

Okt 2015. Nya sedlar introduceras: 20, 50, 200 och 1000 kr.

1 juli 2016. Gamla sedlar blir ogiltiga: 20, 50 och 1000 kr.

Okt 2016. Nya mynt och sedlar introduceras: 1, 2, 5, 100 och 500 kr.

1 juli 2017. Gamla mynt och sedlar ogiltiga: 1, 2, 5, 100 och 500 kr.

Miljardbelopp kvar av gamla tusenlappar

Enligt Riksbanken fanns cirka 6 miljarder kronor i gamla tusenlappar kvar i cirkulation i mitten av november. Det motsvarar nästan en sådan tusenlapp per vuxen svensk. En betydande del tros finnas inom svart ekonomi och kriminella kretsar.

Handeln och restaurangbranschen väntas få ta emot en stor del av sedlarna. Svensk Handel har manat till extra vaksamhet mot falska sedlar och sedlar som kan ha missfärgats vid till exempel rån.