Handels ser med oro på den ökade mängd kontanter som väntas i julhandeln på grund av sedelbytet.
– Julhandeln innebär alltid mer kontanter och sedelbytet spär på mängden ytterligare. Det ökar risken för rån, säger Handels arbestmiljöombudsman Krister Colde.
Han beklagar att allt färre bankkontor tar emot sedlar.
– Vi tycker att bankerna ska ta större ansvar och inte lämpa över det på handeln.
Inför årets julhandel bör butiker och anställda tänka extra mycket på säkerheten, anser Krister Colde.
– Se till att ”banka” pengar oftare än vanligt. Och se över säkerheten i enlighet med 13-punktsprogrammet.
Sedelbytets första steg med utfasning av äldre 1 000- och 50-lappar vid årsskiftet är trots allt bara en liten försmak av vad som väntar.
2015–17 ska alla sedlar och mynt utom 10-kronan bytas ut. Det är omkring 95 miljarder kronor.
– Då måste säkerheten i butikerna stärkas. En lag om sluten kontanthantering vore ett drömscenario, säger Krister Colde.

Fakta

13 punkter mot rån

Handelns 13-punktsprogram, Skydd mot rån i handeln, syftar till att förebygga rån och stölder och förbättra säkerheten för alla som jobbar i butik. Programmet har tagits fram av polisen, handeln och facket.

Länk: Läs programmet här.