– Drygt hälften av de anmälningar som kommer gäller personer som inte har a-kassa. De borde inte ens komma till oss, men måste ändå gås igenom. Det gör att medlemmar får vänta lite längre, säger Kim Sandberg.

De nya a-kassereglerna innebär bland annat att arbetslösa ska lämna en så kallad aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen. Görs inte det i tid varnas den arbetslösa i ett första steg.  Femte gången förloras rätten till a-kassa helt. Det är a-kassorna som ska varna eller stänga av personer från a-kassan.
– Det har blivit väldigt mycket mer arbetet än vad Arbetsförmedlingen förutspådde, säger Kim Sandberg, föreståndare på Handels a-kassa.

Arbetsförmedlingens prognos var att alla 29 a-kassorna skulle få max 14 000 ärenden i månaden. Det blev 46 000 i september och 38 000 i november –bara för aktivitetsrapporter. Handels har fram till 23 november fått 10 149 anmälningar totalt, 4 400 gällde arbetslösa som inte lämnat in sin aktivitetsrapport.

Handels a-kassa har anställt fler handläggare. Men det räcker inte.
– Just nu tittar vi på olika lösningar, som att lägga arbetet på alla handläggare och stoppa det övriga arbetet tills man är klar. Ett annat alternativ är att några bara arbetar med granskningarna, säger Kim Sandberg, föreståndare på Handels a-kassa.

Att anställa fler är inte aktuellt i dagsläget.
– Det skulle kosta medlemmarna genom höjda avgifter och det vill vi undvika. Samtidigt är det inte bra att stoppa arbetet. Det gör ju att medlemmar som söker a-kassa får vänta lite längre, säger Kim Sandberg.

Fakta

4 400 lämnade inte in aktivitetsrapport

Av de 10 149 ärenden som Handels a-kassa fått från arbetsförmedlingen rör 4 400 utebliven aktivitetsrapport. 3 100 i september och 2 300 i oktober. Källa: Handels a-kassa.