Sedan förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal på Ikea i Richmond i Kanada kollapsade i maj är 300 av de 350 anställda utan jobb. Ikea ville driva igenom sämre löner och arbetstider, men majoriteten av de anställda vägrade. När Ikea genomförde förändringarna ändå blev de utestängda från jobbet, menar facket. Ikea hävdar att de strejkar frivilligt.

Denna vecka träffas fackliga företrädare från Ikea över hela världen i New York, i den så kallade Ikeaalliansen.
– I dag ska vi träffa företrädare från facket i Kanada. Vi står bakom deras krav på att de inte ska få sämre villkor, men förhandlingarna måste de lösa själva, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström, på plats i USA.

En annan fråga som diskuteras i alliansen är att få till stånd ett globalt avtal med Ikea som till exempel skulle garantera alla rätten att vara med i facket. Ett sådant avtal skulle dock inte göra någon skillnad i konflikten i Kanada, enligt Lars-Anders Häggström.
– Det kan aldrig lösa rena intressetvister. Däremot skulle det skapa bättre relationer och möjligheter att hantera konflikter.

Till SVT säger Ikea Kanadas informationschef Madeleine Löwenborg-Frick att de anställda är välkomna tillbaka när de vill.
– Vi har satt oss ner med facket och erbjudit fyra rättvisa och generösa erbjudanden, men de återkom med helt orimliga krav.