En av Handels minsta motparter har fler bokstäver i namnet än anställda under kollektivavtalet: Socialdemokratiska Ungdomsrörelsens Arbetsgivarorganisation (SUA).
Det treåriga avtal för omkring 30 SSU-ombudsmän som Handels och SUA nu har undertecknat förhandlades klart den 11 november, men har fördröjts på grund av oenigheter om skrivningar i protokollet.

Precis som i jämförbara tjänstemannaavtal ökar lönerna med 2,2 procent per år de två första åren och med 2,4 procent år tre. Övriga förändringar är mest redaktionella. Bland annat har ”han” och ”hon” i avtalstexten bytts ut mot det könsneutrala ”hen”.
Johanna Meiding, ombudsman i Uppsala som var med och förhandlade, hade hoppats få ut mer.
– Vi ville få ett femte steg i lönetrappan och höjd bilersättning. Men det är bra att vi fått ett treårigt avtal som följer märket för löneökningar.

SSU:s moderparti Socialdemokraterna hade tidigare också en egen arbetsgivarorganisation, men har övergivit den och anslutit sig till KFO:s folkrörelseavtal. Ungdomsrörelsen har inga planer på att gå samma väg.
– Våra medlemmar, SSU-distrikten, vill ha det så. Vårt avtal blev billigare än folkrörelseavtalet i och med att vi inte justerar upp alla förmåner i avtalet, så som reseersättning och friskvård, säger Sofi Bringsoniou från arbetsgivaren SUA.

De anställda ombudsmännen är enligt Johanna Meiding nöjda med ordningen.
– De flesta SSU-ombudsmän arbetar ensamma och deras arbetsledare kan vara en distriktsordförande som går på gymnasiet tio mil bort. SUA ger styrelserna stöd i rollen som arbetsgivare. Vi tycker det är bra, men jag förstår att det skulle vara lättare för Handels om vi hade folkrörelseavtalet.

SSU-avtalet

Lönetrappa med fyra steg

  • Avtalet mellan Handels och Socialdemokratiska Ungdoms- rörelsens Arbetsgivarorganisation är treårigt och gäller från 1 oktober 2013 till 30 september 2016.
  • Lönerna ökar varje år med 2,2 procent, 2,2 procent respektive 2,4 procent.
  • Lönerna följer en lönetrappa med fyra steg. Första avtalsåret varierar de mellan 20 715 och 24 014 kronor per månad.
  • Avtalet omfattar omkring 30 ombudsmän i SSU-distrikten.