– Arbetsgivaren har över huvud taget inte varit intresserad av någon överenskommelse. Därför tas det upp i tingsrätten, säger Ulrika Edebrink, jurist på LO-Tco Rättsskydd.

Det var i maj förra året som kvinnans butik bytte ägare. Vid det tillfället var hon föräldraledig. I kontakter med facket framgick så småningom att den nye ägaren inte ansåg att han fått med sig några anställda i köpet.  Därför har den nye arbetsgivaren till exempel inte betalat ut någon föräldralön.

Enligt Handels och LO-Tco Rättsskydd har den anställde blivit ogiltig avskedad vilket innebär att arbetsgivaren har brutit mot lagen om anställningsskydd. I stämningsansökan kräver facket att hon får tillbaka sitt jobb och blir ersatt för sin förlorade föräldralön samt allmänt skadestånd för det ogiltiga avskedet. Arbetsgivaren motsätter sig detta. I juni avgörs fallet i tingsrätten.