Handels samlade på måndagen internationella ombud från förbundets avdelningar för att prata EU-frågor och påverkan inför valet. EU-parlamentarikern Anna Hedh (S) föreläste och peppade.
Sverige är bäst i EU på konsumenträtt, miljö och föräldraförsäkring, hävdade hon. Men sämst på att nå ut till folk om vad EU gör.
Utmaningen för de internationella ombuden är att sprida budskapet i sina avdelningar. Annars riskerar EU-valet att hamna i skuggan av valen till riksdag, landsting och kommuner i september.

I spalten till höger ger några av deltagarna sin syn på varför det är viktigt att bry sig om EU-valet.