– Vi är en stor ungdomsarbetsgivare. Nära 25 000 under 25 år jobbar i någon av våra butiker. Genom att ta emot arbetslösa ungdomar vill vi ge dem en chans att få praktik som kan leda till jobb, kanske hos oss, säger Birgitta Roos, projektledare på Ica.

I tre månader ska arbetslösa ungdomar praktisera i en Ica-butik. Butiksanställda ska vara handledare och lönen får praktikanterna från försäkringskassan. För att underlätta för handlarna, ungdomarna och arbetsförmedlingen vill Ica nu träffa Handels för att försöka ta fram centrala riktlinjer. Handels ser dock fler problem.
– Detta är en komplex fråga. Icas samarbete med arbetsförmedlingen kan konkurrera både med vår kollektivavtalade yrkespraktik och med möjligheten för deltidsanställda att få fler timmar.  Man behöver också titta på hur det ser ut i den enskilda butiken. Hur många ska praktikanterna vara? Vilken handledning finns? Vem står för handledningen och med vilka resurser? Skulle deltidare kunna få fler timmar istället? Sådana frågor går inte att svara på centralt, säger Linda Palmetzhofer, ombudsman på Handels.

Birgitta Roos håller inte med.

– Dels har yrkespraktiken inte kommit igång, dels är det helt olika praktiker. De som kommer från handelsprogrammet har en helt annan erfarenhet. De från arbetsförmedlingen har ofta ingen erfarenhet alls. De ska inte heller ersätta anställda utan få prova på butiksjobbet. Vi hoppas kunna hitta en central lösning, säger hon.

Att butiksanställda ska handleda praktikanterna samtidigt som de ska göra sina vanliga arbetsuppgifter kan vara stressande, medger Birgitta Roos.

– Men du får också visa upp ditt yrke och utveckla ditt ledarskap. Sedan måste ju varje enskild butik se över vilken möjlighet som finns att ta emot praktikanter, så det blir rimligt för alla. Det lokala facket ska även godkänna att praktikanter tas in.

Handels och Ica diskuterar nu om det går att få till en överenskommelse centralt.

Fakta:

13 praktikanter per butik

Enligt Ica har butikerna i dag i snitt 13 praktikanter som är under 25 år per butik.  De närmaste åren ska Ica ta emot runt 2000 arbetslösa som är under 25 år.

Fakta:

YrkespraktikI förra årets avtalsförhandlingar kom Handels och Svensk Handel, som är Icas arbetsgivarorganisation, överens om att yrkespraktiken skulle prioriteras. Istället för att låta arbetslösa jobba på butikerna, genom statligt finansierade insatser, som exempelvis nystartsjobb, anställningsstöd och praktik, skulle man ta in ungdomar som gått ut gymnasieskolans Handelsprogram.