Den gemensamma statistik som Handels och Frisörföretagarna tagit fram som underlag har underlättat förhandlingarna, anser förhandlarna.
– Det har varit en fördel att ha gemensamma uppgifter om lönenivåer och prisutvecklingen i företagen. Det har gjort det lättare att räkna på ett sätt som vi kan vara överens om, säger Handels ombudsman Linda Palmetzhofer.
– Absolut. Det underlättar att vi har samma förutsättningar för att göra beräkningar, säger Frisörföretagarnas vd Ted Gemzell.

Både fack och arbetsgivare vill förenkla kollektivavtalet för frisörer. Frågan är om de kan enas om metoden. Handels vill förutom högre lön ha större bidrag till friskvård och arbetskläder. Frisörföretagarna vill göra om ob-systemet och slopa provisionsgränsen. Arbetsgivarna vill ha ett ettårigt avtal, facket ett tvåårigt, för att komma i fas med övriga arbetsmarknaden. De flesta andra avtalsområden slöt 2013 treåriga avtal.

Förhandlingarna har pågått sedan 11 mars. I morgon, torsdag, är den sista förhandlingsdag som är inplanerad på förhand. När ett eventuellt avtalsförslag blir klart ska det förankras inom respektive organisationer.

Ett nytt avtal ska gälla från 1 april, det vill säga tisdag nästa vecka. Parterna uttrycker sig försiktigt om förutsättningarna att komma överens innan dess.
– Det är vår förhoppning, säger Linda Palmetzhofer.
– Vi får se, säger Ted Gemzell.