Det är hög tid för en omstart för EU, låt den konservativa högern ta en nödvändig time out.
De borgerliga regeringarnas krispolitik har ökat de ekonomiska och sociala klyftorna och försvagat solidariteten inom och mellan länderna i Europa. Arbetslöshet, fattigdom, låg utbildningsnivå, sämre livsvillkor för framför allt ungdomar och kvinnor är en verklighet.
Du gör skillnad, din granne, syskon, föräldrar kan påverka om du deltar i valet 25 Maj 2014.

Vill du ha ett rättvisare Europa, ett mera jämställt och solidariskt Europa, ett Europa som sätter jobben först, ger de unga i Europa en möjlighet till jobb och sysselsättning, ett Europa som ger fler kvinnor arbete med lika lön och fackliga rättigheter, ett Europa som går i täten i klimatarbetet. Vill du detta?

Då ger du din röst till den socialdemokratiska gruppen och din röst till svenska socialdemokratiska EU-parlamentariker. Då kan Europa förändras genom din påverkan och inte minst den dagliga EU-påverkan du upplever just nu.

Några illustrativa exempel: låg tillväxt i EU:s medlemsländer ger minskad efterfrågan på svenska varor, en passiv klimatpolitik ger sämre miljö och minskad svensk konkurrenskraft.

Med din röst påverkar du nästa generations framtidsdrömmar och dess goda verklighet.
Deltag i valet till Europaparlamentet.

Lars Olin, Krisitanstad